• Metoda ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klas I-III    • Metoda ORTOGRAFFITI z Bratkiem

     ORTOGRAFFITI z Bratkiem to metoda indywidualizowania pracy z uczniami klas I-III, którzy przejawiają trudności w nauce czytania i pisania. Najskuteczniejszym sposobem uczenia się w tym wieku jest zabawa, dlatego ORTOGRAFFITI z Bratkiem uczy właśnie poprzez zabawę. Bohaterem serii jest Bratek, który jest przyjacielem, a zarazem przewodnikiem dzieci. To właśnie Bratek – mała szmaciana przytulanka sprawia, że dzieci kochają ORTOGRAFFITI, a nauka jest dla nich prawdziwą przyjemnością.


     Specyfika metody ORTOGRAFFITI z Bratkiem

     Zdarza się, że w nauczaniu początkowym nauka czytania i pisania sprawia dziecku trudności. Właśnie z myślą o takich trudnościach została stworzona metoda ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Została przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać wszelkiego rodzaju trudności. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Bo najważniejsze jest to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące Metodą ORTOGRAFFITI nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie również jego rozwój emocjonalny i społeczny.


     Metoda ORTOGRAFFITI z Bratkiem:

     ·         jest odpowiednie dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na ich przyczynę,

     ·         rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,

     ·         uczy sposobów kompensowania trudności,

     ·         wspiera optymalny rozwój dziecka przez bazowanie na jego mocnych stronach.


     Dzięki metodzie ORTOGRAFFITI uczeń:

     ·         usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,

     ·         rozwija i doskonali umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,

     ·         rozwija i doskonali umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,

     ·         doskonali umiejętność poprawnego mówienia,

     ·         rozwija się emocjonalnie i społecznie,

     ·         ma wyższą motywację do pracy,

     ·         rozwija swoje zainteresowania,

     ·         wspiera swoje mocne strony.


     Konstrukcja serii ORTOGRAFFITI z Bratkiem

     Na trzyletni cykl edukacji wczesnoszkolnej przewidziano sześć zeszytów ćwiczeń, po dwa na każdy rok szkolny. Uczniowie korzystają z teczki z kompletem materiałów odpowiadających poziomowi danej klasy. Każda teczka zawiera dwa zeszyty ćwiczeń, po jednym na semestr oraz karty pracy domowej i oceny postępów dziecka. Ćwiczenia w zeszytach podzielone są na bloki, w każdym jest ich szesnaście. Materiał zawarty w jednym bloku dostosowany jest do 45-minutowych zajęć. Każdy blok zawiera dodatkowo bajkę terapeutyczną, która jest bazą wyjściową do ćwiczeń oraz kolorowankę.


      ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla nauczyciela

     Metoda zawiera doskonałe zaplecze dla nauczyciela, terapeuty prowadzącego zajęcia. Obudowa dydaktyczna obejmuje:

     1.      Przewodnik dla nauczyciela, a w nim:

     ·         ramowy program terapii,

     ·         rozkład materiału z planem wynikowym,

     ·         zestaw dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych,

     ·         32 scenariusze 45-minutowych zajęć terapeutycznych.

     2.      Narzędzia do diagnozy trudności i oceny postępów oraz kwestionariusz mocnych stron ucznia.

      

     Przebieg zajęć:

     Każdy blok został podzielony na stałe części.

     1.      Wstęp do pracy – przeczytanie lub wysłuchanie bajki terapeutycznej.

     2.      Organizacja i mobilizacja - wykonywanie ćwiczeń związanych z bajką.

     3.      Wypracowanie gotowości do pracy - usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i motorycznych.

     4.      Praca właściwa – realizacja tematu zajęć (np. Głoska i litera „T”, „t”), zakończona ćwiczeniem relaksacyjnym.

     5.      Podsumowanie pracy i ocena wysiłku dziecka.

     6.      Karta pracy domowej – umożliwiająca kontynuowanie pracy w domu.

     7.      Karta oceny postępów dziecka – służy nauczycielowi i rodzicom. Nauczyciel po zakończonych zajęciach ocenia pracę dziecka i odznacza to na karcie oceny postępów dziecka. Dzięki temu rodzic jest na bieżąco informowany o postępach dziecka.

      

     Sposób przeprowadzenia zajęć:

     Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonym gabinecie terapii pedagogicznej. Odbywają się systematycznie – raz w tygodniu, gdyż metoda jest skuteczna tylko przy zachowaniu zasady systematyczności. Pojedyncze zajęcia uwzględniają za każdym razem wszystkie fazy efektywnej terapii, zgodnie ze scenariuszem zajęć. Ponadto duży nacisk położony jest na zasadę indywidualizacji pracy, co oznacza, że dobór ćwiczeń oraz czas przeznaczony na ich realizację jest dostosowany do potrzeb konkretnego ucznia. Co ważne, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć terapeuta przypomina dziecku o przyjęciu prawidłowej postawy ciała i właściwym sposobie trzymania przyboru do pisania, a przed przystąpieniem do pisania wykonywany jest „masażyk całej ręki”, szczególnie wtedy, gdy napięcie ręki jest zbyt duże i uniemożliwia swobodne pisanie. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń omówione są efekty pracy, z naciskiem na mocne strony dziecka.

      

      

     Koordynator projektu

     Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     Terapeuta pedagogiczny

     Sylwia Łasek-Marmur  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
  • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
  • zakamarki
  • Pasowanie na Świetliczaka 4.11.2019
  • WITAJCIE W NASZEJ "BAJKOTECE" !