• » SZKOLNE KOŁO MŁODEGO WOLONTARIUSZA »     opiekun: Joanna Stepaniuk


     

     SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY „Mój pierwszy krok w wolontariat”

                W dniu 4 października 2012 roku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, którzy w roku szkolnym 2012/2013 wyrazili chęć pracy w Szkolnym Kole Młodego Wolontariusza.

    W szkoleniu wzięło udział 17 uczniów klas IV-VI (14 dziewczynek i 3 chłopców).

    Warsztaty szkoleniowe dla młodych wolontariuszy przeprowadziła Joanna Stepaniuk. Podczas szkolenia poruszono następującą tematykę:

    -Definicja „wolontariat”, „wolontariusz”

    - Formy pracy wolontarystycznej

    - Dlaczego ludzie angażują się w wolontariat?

    - Prawa i obowiązki wolontariusza

    - Kodeks etyczny Młodego Wolontariusza

                Każdy wolontariusz biorący udział w szkoleniu otrzymał zaświadczenie oraz plakietkę, którą będzie posługiwał się wykonując pracę wolontarystyczną.

     

    Szkolne Koło Młodego Wolontariusza spełniło marzenie 9-letniego Kuby z Warszawy

    W listopadzie 2010 roku Szkolne Koło Młodego Wolontariusza nawiązało współpracę z Fundacją „Dziecięca Fantazja”. W związku z tym, iż podopiecznymi Fundacji są nieuleczalnie chore dzieci, wolontariusze z naszej szkoły, postanowili wesprzeć działania „Dziecięcej Fantazji” i spełnić marzenie 9-letniego Kuby z Warszawy. W ten sposób, po wcześniejszym porozumieniu z Samorządem Szkolnym oraz Panem Dyrektorem, przeznaczyliśmy pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury, na cel charytatywny. Zakupiliśmy dla Kubusia kolejkę elektryczną, o której chłopiec marzył od wczesnego dzieciństwa. Następnie w dniu 19 kwietnia 2011 roku Panie z Fundacji odwiedziły chłopca w jego rodzinnym domu i przekazały mu w naszym imieniu prezent. Kuba był bardzo wzruszony i ogromnie ucieszył się, że jego największa w życiu fantazja spełniła się dzięki naszej pomocy.

    TU List do przecztytania, a poniżej zdjęcia, które Szkolne Koło Młodego Wolontariusza, otrzymało od pracowników Fundacji, jako dowód wdzięczności i podziękowania. 

     „Wolontariat” w naszej szkole powstał w roku szkolnym 2010/2011. Działa na zasadzie pomocy dzieciom przebywającm w świetlicy szkolnej tj. pomoc w odrabianiu prac domowych, w organizacji gier i zabaw dla dzieci, oraz imprez szkolnych. więcej

     PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

    1. Członkiem szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna respektująca jego zasady

    2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym

    3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenia

    4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i pomoc w domu 5. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności

    6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostałych pracowników wolontariatu

    7. Członek ma prawo do wcześniej ustalonego okresu próbnego

    8. W szkolnym wolontariacie obowiązują: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoły

    9. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych

    10. Wolontariusze na co dzień używają słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podstawą relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i życzliwość

    11. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania wsparcia ze strony opiekunów ośrodków i liczyć na współpracę osoby wspieranej, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu (dotyczy pomocy w nauce, przy odrabianiu lekcji)

    12. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie lub opinię o wykonywanej pracy. Zaświadczenie może wydać osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje

    13. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu

    14. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnościach związanych z wykonywaną pracą

    15. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować jego ideę, być przykładem dla innych

    16. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeżeli pozostaje ono w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej o tym opiekuna.

     

    CECHY CZŁONKÓW WOLONTARIATU

    1. Chęć do działania

    2. Optymizm

    3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem

    4. Chęć pomocy innym

    5. Odpowiedzialność, wrażliwość

    6. Odwaga, otwartość, kultura osobista

    7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy

    8. Przekonanie do wykonywania danej pracy

    9. Lojalność

    10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju

    11. Umiejętność pracy zespołowej

   • Ola - wolontariuszka Szkolnego Koła Młodego Wolontariusza

   • Ola - wolontariuszka Szkolnego Koła Młodego Wolontariusza

    Laureatką XXIII Stołecznej Gali Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych

    18 maja 2016 roku w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca tegoroczne, stołeczne zmagania wolontariuszy w ramach Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

    Organizatorem uroczystości była Fundacja „Świat na Tak”, której Prezesem jest pani Joanna Fabisiak - pomysłodawczyni konkursu.

    W Gali wzięła udział Prezydent m.st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz -Waltz, Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych ze wszystkich dzielnic w Warszawie, sponsorzy uroczystości i inne znaczące osoby.

    Całość uroczystości uświetnił występ Agaty Ślazyk, wokalistki „Piwnicy Pod Baranami”.

    Szkolne Koło Młodego Wolontariusza w XXIII edycji stołecznego konkursu reprezentowała Aleksandra Warda - uczennica klasy VIb .

    Jury po kwietniowych przesłuchaniach wszystkich zgłoszonych kandydatów                                    w Warszawie, podjęło decyzję, że w tym roku uhonoruje odznaczeniem w kategorii „Ósemeczki” uczennicę naszej szkoły - Olę Wardę, która ze szkolnym wolontariatem jest związana od ponad trzech lat.

    Nagroda, którą Ola otrzymała była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Aczkolwiek do samego końca trzymaliśmy mocno kciuki za Olę i po cichu wierzyliśmy w jej sukces.

    W ubiegłym roku kalendarzowym do konkursu na etapie przesłuchań stołecznych zostało zakwalifikowane Szkolne Koło Młodego Wolontariusza. Jednak niezależne od nas okoliczności spowodowały, że ostatecznie nie wzięliśmy udziału w przesłuchaniach i nie mogliśmy zająć żadnego miejsca na podium.

    Tym bardziej nagroda, którą nasza wolontariuszka została obdarowana w tym roku, jest dla nas znacząca i zaszczytna.

    Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów pozostałym wolontariuszom!

     

     

    Joanna Stepaniuk

    Koordynator Szkolnego Koła Młodego Wolontariusza


     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii
  • Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!
  • MISTRZOSTWA W TABLICZCE MNOŻENIA