•   

     opiekun : PIOTR KANIA


    Zajęcia chóru szkolnego to doskonała okazja, aby rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne. Jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu. Jest to również okazja do reprezentowania szkoły na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. To możliwość wzięcia udziału w konkursach wokalnych organizowanych przez szkoły, domy kultury i różne placówki opoekuńczo- wychowawcze.

     

    Realizowane zadania:

    1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych

    Zajęcia chóru są okazją do rozwijania zainteresowań muzycznych. Uczniowie mają kontakt z różnorodnym repertuarem wokalnym. Mają szansę nauczyć się wielu ciekawych piosenek, pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek. Ciekawym aspektem zajęć jest różnorodność aranżacji utworów.

    2. Zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych

    Uczniowie podczas zajęć zapoznawani są z wiedzą potrzebną do odpowiedniego wykonania utworów. Jest to wiedza z zakresu dynamiki, artykulacji i dykcji.

    3. Rozwijanie słuchu muzycznego

    Podczas zajęć uczestnicy mają okazję rozwinąć swój słuch wysokościowy, harmoniczny, oraz zwiększyć i rozwinąć poczucie rytmu. Szereg ćwiczeń, które mają miejsce na zajęciach są dodatkowym bodźcem do rozwoju szeroko pojętego słuchu muzycznego.

    4. Wyrabianie dyspozycji głosowych

    Na zajęciach chóru występują ćwiczenia z techniki śpiewu, mające na celu zwiększenie świadomości poprawnego śpiewania. Mam tu na myśli poprawność postawy podczas śpiewu, poprawność oddechu oraz emisję głosu.

    5. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół

    Uczestnicy zajęć poza tym, że mają okazję rozwoju muzycznego, to jeszcze mogą rozwijać swoją osobność i cechy charakteru. Jedna z tych cech jest odpowiedzialność za siebie i za zespół. Uczniowie są świadomi, że współpraca w grupie jest czymś radosnym i przyjemnym, ale jednocześnie wymagającym i momentami trudnym. Dążenie do wspólnego celu, jakim jest dobry występ wymaga od każdego wielkiego zaangażowania.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii