• RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020

    PRZEWODNICZĄCA  - Hanna Bryl kl. 8a 

    ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ      - Martyna Karczewska kl. 7d

    SEKRETARZ - Aleksandra Pławecka kl. 8c

    opiekunowie: Agata Cygan & Paulina Dolina


    CELE OGÓLNE: ► rozwijanie samorządności ► rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych ►pielęgnowanie tradycji szkolnych ►szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka, Ucznia ►stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia,współdziałania i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy►uwrażliwienie na potrzeby innych osób ►edukacja ekologiczna  


    REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 

    w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie

    1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez LIBRUS – SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW  W NAUCE. KAŻDEGO DNIA O GODZ. 18.00

    2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

    3. Osoba pełniąca funkcję dyżurnego w danym tygodniu jest zobowiązana do informowania klasy i nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności o „szczęśliwym numerku” wylosowanym na dany dzień.

    4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

    5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

    6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:- odpowiedzi ustnej na ocenę;- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;- z pracy domowej zadanej na dany dzień;

    7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, sprawdzenia zadania przez nauczyciela zadaniamimo wylosowanego numerka.

    8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
    - pisania zapowiedzianych lub przełożonych praci kartkówek;
    - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

    9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

     

    Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 02.11.2016 r. w porozumieniu

     z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz  jego przedstawicielami.


     

    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalona przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

     

     Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

     

    Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

     

    Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

     

    Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. 

     


     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii
  • Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!
  • MISTRZOSTWA W TABLICZCE MNOŻENIA