•         ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

        Anna Gilak     Jolanta Jaworska     Jolanta Kryskiewicz   Beata Pogodzińska

    Grażyna Krążyńska - intendet

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  


     

   • OGŁOSZENIE
   •  

  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Poniedziałek
    16. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny

    zupa mleczna -płatki kukurydziane
    bułka grahamka
    wędlina
    sałata
    herbata owocowa


    mleko
    pszenica

    wieprzowina
   • Posiłek 2
    zupa z soczewicy
    pulpet w sosie pomidorowym
    ziemniaki z koperkiem
    surówka biała
    kompot
    pszenica,seler,mleko
    wieprzowina,jaja,pszenica
    -
    seler
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny

    jogurt
   • Wtorek
    17. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny

    pasztet wieprzowy
    ser żółty
    chleb
    kakao
    pomidor


    wieprzowina jaja
    mleko
    pszenica
    mleko
   • Posiłek 2
    zupa ze słodkiej kapusty
    pierogi leniwe
    kompot
    owoc
    wieprzowina seler
    mleko pszenica, jaja
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny

    ciasto bananowe
   • Środa
    18. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny

    pasta z tuńczyka
    kiełbasa
    chleb
    herbata ogórek


    ryba
    wieprzowina
    pszenica
   • Posiłek 2
    zupa szczawiowa
    schab pieczony w sosie
    kasza gryczana
    surówka z buraczków
    kompot
    seler, mleko
    wieprzowina
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny

    banan
   • Czwartek
    19. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny

    szynka babuni
    dżem
    kajzerka
    kawa inka
    pomidor


    wieprzowina

    pszenica
    mleko
   • Posiłek 2
    zupa jarzynowa
    kurczak pieczony w sosie własnym
    ryż
    sałatka z fasoli szparagowej
    kompot
    owoc
    seler, mleko
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny

    ciasteczko z żurawiną
   • Piątek
    20. 09.
   • Posiłek 1
    śniadanie oddział przedszkolny

    jajecznica ze szczypiorkiem
    ser biały
    bułka jaglana
    kakao
    rzodkiewka


    jaja
    mleko
    -
    mleko
   • Posiłek 2
    zupa pomidorowa z ryżem
    ryba soute
    ziemniaki z koperkiem
    surówka wiosenna
    kompot
    seler,mleko

    ryba-miruna
   • Posiłek 3
    podwieczorek oddział przedszkolny

    owoc sok
   • Sobota
    21. 09.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    22. 09.
   • Nieczynna

   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 6 zł.

       Dzienna wysokość opłaty za żywienie całodniowe ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla oddziałów przedszkolnych wynosi 11 zł

       Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za posiłki należy wpłacać    na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty u intendenta szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.


     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     8. Posiłki  wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00 a oddziały przedszkolne z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta oraz przez Dziennik Elektroniczny " Librus" na skrzynkę pocztowa intendenta.

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane posiłki następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

       2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

      3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta w określonych ramach czasowych.

      4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
  • FOTOGRAFIE SZKOŁY
 • Nagłówek