•         ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

        Anna Gilak     Jolanta Jaworska     Jolanta Kryśkiewicz   Beata Pogodzińska     Ewa Majszczyk 

    Grażyna Krążyńska - intendet

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  

     

   •            OGŁOSZENIE


   •  

    Opłaty za obiady - styczeń 2020

     Uwaga !!!

    Opłaty żywieniowe za styczeń 2020 naliczone zostały na stan z dnia 31 12  2019.

     Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie .

     Indywidualne wyliczenie opłaty za  styczeń

                                                    Klasy 1-8   WPLATY_EXL_KL_1-8.pdf

    Odziały Przedszkolne WPLATY_EXL_0.pdf

    Należności za obiady należy wpłacać w dniach;

            02- 09 stycznia 2020 r.

            - na konto szkoły : 54103015080000000550743078 

     Wpłaty należy dokonywać zgodnie z wyżej umieszczonym  indywidualnym wyliczeniem wysokości opłaty

    W tytule przelewu należy podać imię , nazwisko , klasę dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia lub dni miesiąca.

    Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    Kwota należności naliczana jest  za pełen miesiąc abonamentowy  (pomniejszona lub powiększona  o odliczenia, nadpłaty i niedopłaty.)            

     W przypadku niepełnego abonamentu, od podanej kwoty należy  odjąć 6 zł (klasy 1-8) lub 11 zł (oddziały przedszkolne) za każdy podany  w tytule przelewu dzień niekorzystania  przez dziecko z posiłków na stołówce szkolnej w miesiącu za który dokonana będzie wpłata.  

    Od 10 stycznia  wpłaty za obiady styczniowe nie będą przyjmowane.

    Nieobecność lub rezygnację z posiłku w stołówce szkolnej należy zgłaszać u intendenta lub w sekretariacie szkoły najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9,00, a oddziały przedszkolne przynajmniej  z jednodniowym wyprzedzeniem,  osobiście lub telefoniczne:22 277 11 28 ( intendent)   22 277 11 23  (sekretariat) oraz przez dziennik elektroniczny Librus przez skrzynkę pocztowa intendenta oraz przez Platformę Rodzica.


   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 6 zł.

       Dzienna wysokość opłaty za żywienie całodniowe ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla oddziałów przedszkolnych wynosi 11 zł

       Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za posiłki należy wpłacać    na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty u intendenta szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.

     

     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     

     8. Posiłki  wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00 a oddziały przedszkolne z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta oraz przez Dziennik Elektroniczny " Librus" na skrzynkę pocztowa intendenta.

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane posiłki następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

       2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

      3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta w określonych ramach czasowych.

      4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Poniedziałek
    13. 01.
   • Śniadanie
    śniadanie oddział przedszkolny
    jogurt z musli
    bialy ser
    masło
    sałata
    bułka
    herbata z cytryną
   • <b> Obiad </b>
    zupa buraczkowa
    pierogi z mięsem
    surówka żydowska
    sok
    crypsy jabłkowe
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    mufy brzoskwiniowe
   • Wtorek
    14. 01.
   • Śniadanie
    śniadanie oddział przedszkolny
    kiełbasa drobiowa
    ser żółty
    masło
    ogórek
    kakao
    chleb orkiszowy
   • <b> Obiad </b>
    zupa pomidorowa z ryżem
    kurczak pieczony
    ziemniaki z koperkiem
    warzywa gotowane na parze
    woda/sok
    owoc
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    ciasteczko maślane
   • Środa
    15. 01.
   • Śniadanie
    śniadanie oddział przedszkolny
    zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi
    parówka
    masło chleb pszenny
    masło
    salata
    herbata owocowa
   • <b> Obiad </b>
    zupa ogórkowa
    makaron z serem i truskawkami
    kompot
    deser
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    crypsy bananowe
   • Czwartek
    16. 01.
   • Śniadanie
    śniadanie oddział przedszkolny
    pasta rybna
    ser żółty
    masło
    chleb razowy
    pomidor
    kakao
   • <b> Obiad </b>
    zupa z fasoli szparagowej
    pulpet w sosie pieczarkowym
    kasza pęczak
    surówka z buraczków
    owoc
    sok/woda
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    herbatniki jogurt
   • Piątek
    17. 01.
   • Śniadanie
    śniadanie oddział przedszkolny
    zupa mleczna
    jajko na twardo z sosem
    bułka
    masło
    rzodkiewka
    herbata owocowa
   • <b> Obiad </b>
    zupa ryżanka
    ryba saute z pieca
    ziemniaki z koperkiem
    pomidor
    woda
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    ciasto zebra
   • Sobota
    18. 01.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    19. 01.
   • Nieczynna
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Wielkie brawa dla Wolontariuszy ze 109-tki !
  • JASEŁKA 2019
  • Wycieczka do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. kl. 0a )b
  • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
  • Zabawa andrzejkowa 28.11.2019 r. (czwartek)