•         ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

        Anna Gilak     Jolanta Jaworska     Jolanta Kryśkiewicz   Beata Pogodzińska     Ewa Majszczyk 

    Grażyna Krążyńska - intendet

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  

     

   • OGŁOSZENIE

   • Opłaty za obiady - listopad 2019

     Uwaga !!! 

    Opłaty żywieniowe za listopad naliczone zostały na stan z dnia 24 10  2019.

     Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie .

     Indywidualne wyliczenie opłaty za  listopad

      Klasy 1-8 .listopad-.pdf

    Odziały Przedszkolne -.pdf  

    Należności za obiady należy wpłacać w dniach;

            25- 31 października 2019 r.

            - na konto szkoły : 54103015080000000550743078 

     Wpłaty należy dokonywać zgodnie z wyżej umieszczonym  indywidualnym wyliczeniem wysokości opłaty

    W tytule przelewu należy podać imię , nazwisko , klasę dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia lub dni miesiąca.

    Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    Kwota należności naliczana jest  za pełen miesiąc abonamentowy  (pomniejszona lub powiększona  o odliczenia, nadpłaty i niedopłaty.)            

     W przypadku niepełnego abonamentu, od podanej kwoty należy  odjąć 6 zł (klasy 1-8) lub 11zł (oddziały przedszkolne) za każdy podany  w tytule przelewu dzień niekorzystania  przez dziecko z posiłków na stołówce szkolnej w miesiącu za który dokonana będzie wpłata.  

    Od 4 listopada wpłaty za obiady listopadowe nie będa przyjmowane.

    Nieobecność lub rezygnację z posiłku w stołówce szkolnej należy zgłaszać u intendenta lub w sekretariacie szkoły najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9,00 a oddziały przedszkolne przynajmniaj  z jednodniowym wyprzedzeniem,  osobiście lub telefoniczne:22 277 11 28 ( intendent)   22 277 11 23  (sekretariat) oraz przez dziennik elektroniczny Librus przez skrzynkę pocztowa intendenta.


   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 6 zł.

       Dzienna wysokość opłaty za żywienie całodniowe ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla oddziałów przedszkolnych wynosi 11 zł

       Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za posiłki należy wpłacać    na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

    W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty u intendenta szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty i godzinach przyjmowania  wpłat na  następny miesiąc  wywieszana  u intendenta w wejściu „A” do budynku    szkoły oraz na  stronie  internetowej szkoły.


     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     8. Posiłki  wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00 a oddziały przedszkolne z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta oraz przez Dziennik Elektroniczny " Librus" na skrzynkę pocztowa intendenta.

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane posiłki następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

       2. W pierwszej kolejności obiady wydawane będą uczniom  posiadającym w danym dniu karnet.

      3. Uczniom nie posiadającym w danym dniu karnetu, obiady  wydawane będą na podstawie jednorazowych poświadczeń  dostępnych u intendenta w określonych ramach czasowych.

      4.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      5. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 4 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu    w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Poniedziałek
    18. 11.
   • <b> Śniadanie </b>
    śniadanie oddział przedszkolny
    zupa mleczna
    wędlina drobiowa
    chleb razowy
    masło
    pomidor
    herbata z cytryna
   • <b> Obiad </b>
    zupa zalewajka
    filet z kurczaka w sosie paprykowym
    makaron
    surówka pekińska
    sok/woda
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    jogurt owocowy mini herbatniki
   • Wtorek
    19. 11.
   • <b> Śniadanie </b>
    śniadanie oddział przedszkolny
    jajko na twardo w sosie
    ser żółty
    bułka pszenna
    masło
    sałata, rzodkiewka
    kakao
   • <b> Obiad </b>
    zupa ze słodkiej kapusty
    naleśniki z serem i musem truskawkowym
    herbata z cytryną
    crypsy
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    mus owocowy Kubuś
   • Środa
    20. 11.
   • <b> Śniadanie </b>
    śniadanie oddział przedszkolny
    zupa mleczna
    pasta rybna z tuńczyka
    chleb orkiszowy
    masło
    herbata owocowa
    ogórek kiszony
   • <b> Obiad </b>
    zupa z soczewicy
    kotlet mielony z pieca
    ziemniaki z koperkiem
    buraczki zasmażane
    sok/woda
    owoc
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    ciasteczko musli
   • Czwartek
    21. 11.
   • <b> Śniadanie </b>
    śniadanie oddział przedszkolny
    wędlina wieprzowa
    ser żółty
    masło
    bułka pszenna
    ogórek
    kawa inka
   • <b> Obiad </b>
    zupa krupnik
    gyros drobiowy z pieca
    ryz
    surówka królewska
    kompot
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    jogurt owocowy, chrupki
   • Piątek
    22. 11.
   • <b> Śniadanie </b>
    śniadanie oddział przedszkolny
    zupa mleczna
    ser biały
    chałka
    pomidor
    herbata z cytryną
   • <b> Obiad </b>
    zupa koperkowa
    kotlet rybny z pieca
    ziemniaki z koperkiem
    surówka z kiszonej kapusty
    owoc
   • <b> Kolacja </b>
    podwieczorek oddział przedszkolny
    ciasto bananowe
   • Sobota
    23. 11.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    24. 11.
   • Nieczynna
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Uroczysta gala rozdania nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.
  • OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"
  • zakamarki
  • Pasowanie na Świetliczaka 4.11.2019
  • WITAJCIE W NASZEJ "BAJKOTECE" !