•     

                                                                                         PEDAGOG SZKOLNY

                                                                                                              pokój 123

               Joanna Stepaniuk

          wtorek       11.30 - 14.30

          środa        11.00 - 13.00    

         czwartek    08.00 - 12.30

         piątek       11.00 - 14.30

                    Dorota Kania

           poniedziałek  09.00 - 13.00

          wtorek 08.30 - 12.30         

          środa        11.00 - 15.00    

          czwartek    11.30 - 16.30

          piątek        8.30 - 13.30

     


    Podstawowe sfery działalności pedagoga szkolnego to:

    1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.


    2. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

    -współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami mającymi trudności w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze,

    - porady i konsultacje dla uczniów, rodziców.


    3. Działalność profilaktyczna:

    -współudział w opracowaniu rocznego Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego,

    - organizowanie lub wdrażanie różnych programów profilaktycznych związanych z promocją zdrowego stylu życia, bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zapobieganiem uzależnieniom.


    4.Współpraca z różnymi instytucjami społecznymi na rzecz ucznia takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (kierowanie na badania, konsultacje w sprawach uczniów), OPS (organizowanie pomocy materialnej), Policja, Sąd Rodzinny i inne.

     

    Wybrane adresy instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 17, Warszawa, ul. Żegańska 1A, tel. 22 277 20 00

    • Ośrodek Pomocy Społecznej, Warszawa, ul. Włókiennicza 54, tel. 22 872-15-13, 22 872-20-71, 22 872-13-92

    • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Warszawa, ul. Włókiennicza 54, tel. 22 612-77-97

    • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” tel. 0-800-120-226

    • Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. 22 616-02-68

     

    POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA    0-800-120-226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godz.8.00-22.00) 

        Tel. alarmowy-997

     

    Strony www dotyczące zagrożeń i  zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Internetu 

    http://dzieckowsieci.fdn.pl/- portal promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, dobre wprowadzenie dla rodziców zaczynających przygodę z Internetem

    http://www.helpline.org.pl/pomoc w Net dla młodych internautów w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w sieci

    http://www.sieciaki.pl/portal dla dzieci promujący zasady bezpiecznego Internetu

    http://www.cert.pl/strona zespołu reagującego na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych, informacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

    http://www.dyzurnet.pl/trafiłeś na nielegalne treści w Internecie? Zgłoś anonimowo!

    http://kidprotect.pl/portal Fundacji Kidprotect, cenne źródło wiedzy o zagrożeniach w Internecie

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii