• Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

      Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie mogą otrzymać w r. szk. 2019/2020 stypendium szkolne.

      Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota  528 zł netto.

      Uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach rodzice powinni złożyć w szkole w terminie do dnia 16 września 2019 r.

       Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.sp109.waw.pl lub otrzymać u pedagoga szkolnego.

      wniosek o zasiłek szkolny

       

      wniosek o stypendium szkolne

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      Szanowni Państwo! 

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 

       w poniedziałek 2 września 2019 roku.    

       

      WERSJA A

      Klasy 0-IV boisko szkolne godz. 9.00

      Klasy V-VIII boisko szkolne godz. 10.30

      * Po uroczystym rozpoczęciu spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      * Grafik sal na rozpoczęcie roku szkolnego:

      ROZPOCZECIE_ROKU_SZKOLNEGO_2019(1).docx

      Plan boisko kl. 0-4_1.jpg

      Plan boisko kl. 5-8_2.jpg

      *  Listy dzieci  klas  0 i 1 będą udostępnione  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. (tablica ogłoszeń przed szkołą obok boiska)

      * Oddziały przedszkolne 2 września pracują od godz. 7.00 do 17.30 (istnieje możliwość wcześniejszego zabrania dzieci do domu, np. po uroczystym rozpoczęciu roku).

      * Świetlica szkolna  otwarta 2 września2019  w godzinach  7.00-17.30. Informacja o zapisach do świetlicy na szkolnej stronie w zakładce OFERTA-ŚWIETLICA oraz w trakcie spotkań z wychowawcami.

       

      WERSJA B (deszczowa pogoda)

      Klasy 0-IV w salach lekcyjnych godz. 9.00

      Klasy V-VIII w salach lekcyjnych godz. 10.30

       

      * Pierwsze zebrania z rodzicami

      10 IX 2019     wtorek       0 a, 0 b

      11 IX 2019     środa         I - IV

      12 IX 2019    czwartek    V - VIII

      (informacja o pozostałych terminach -zakładka na stronie ->INFORMACJE-ZEBRANIA Z RODZICAMI)


       

       

      Z poważaniem 

      Hanna Ratańska-Szot

      Dyrektor Szkoły

  • Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii