• NAUKA W PRZEDSZKOLU

   • Wychowanie przedszkolne obejmuje szereg dziedzin, ważnych w pierwszym etapie edukacji dziecka. Posiada funkcję opiekuńczą, wychowawczą, poznawczą, wyrównawczą i społeczną.

    W okresie przedszkolnym rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, stąd podejmowane działania edukacyjne przynoszą duże efekty. W tym okresie ważne jest też niwelowanie dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

    Dziecko w przedszkolu nabywa podstawowe umiejętności społeczne, werbalne, emocjonalne, konieczne w dalszym życiu, ma czas i możliwość stopniowego dojrzewania do szkoły.

    "Zerówka" umożliwia wyrównywanie różnic edukacyjnych dzieci poprzez zabawę i naukę, bez nieprzyjemnych konsekwencji. Trafiają do niej dzieci, które wcześniej chodziły do przedszkola i te, które dotąd były w domu.

    Wspólnie uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, nabierają wiary w siebie i swoje możliwości i porównują to, co potrafią rówieśnicy. Zajęcia w zerówce to głównie gry i zabawy dydaktyczne podczas których dziecko przyswaja nową wiedzę.

              Przygotowanie do szkoły - zdobywanie wiedzy o świecie, rozwój mowy, sprawności manualne, aktywność twórcza, umiejętność pracy w zespole, nawiązywanie kontaktów społecznych - to wszystko solidne podstawy do rozpoczęcia szkolnej kariery.

   • WSKAŹNIKI DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

   • Na dojrzałość szkolną, czyli gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej składają się:

    • dojrzałość fizyczna,
    • dojrzałość umysłowa,
    • dojrzałość społeczna,
    • dojrzałość emocjonalna.

     

    Poniżej znajduje się kilkanaście umiejętności, które dziecko powinno opanować przed pójściem do szkoły.
    Umiejętności te możemy rozwijać poprzez różnorodne formy ćwiczeń i zabaw z dziećmi.

    Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej powinno znać:

    • swoje imię i nazwisko,
    • adres zamieszkania,
    • imiona rodziców,
    • nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują,
    • nazwy zwierząt domowych,
    • nazwy dni tygodnia, pór roku.

    Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej powinno umieć:

    • prawidłowo trzymać ołówek (pomiędzy palcami wskazującym, środkowym i kciukiem),
    • posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką (prawą lub lewą),
    • kolorować obrazek bez  wychodzenia za linię,
    • narysować postać człowieka z  zachowaniem odpowiednich proporcji,
    • poprawnie odwzorować kształty  geometryczne, szlaczki litero podobne,
    • lepić z plasteliny, gliny lub  masy solnej,
    • ciąć nożyczkami wzdłuż  wyznaczonej linii prostej, falistej i łamanej,
    • sprawnie wykonać proste  ćwiczenia gimnastyczne, np.: skakać na jednej nodze, rzucać i łapać piłkę,
    • samodzielnie się rozebrać i ubrać,
    • zawiązać sznurowadła i zapiąć  guziki,
    • odróżnić prawą i lewą stronę  ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko,
    • wymienić kilka różnic w dwu  pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach, 
    • grupować przedmioty według,  np.: barwy, kształtu, wielkości,
    • sortować znane przedmioty lub  ich obrazki wg określonej zasady, np.: owoce, zwierzęta, zabawki,
    • wybrać takie same obrazki,  litery, wyrazy,
    • złożyć widokówkę pociętą na  kilka części,
    • dobrać w pary obrazki lub  przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np.: krowa – mleko,  liść – drzewo,
    • odróżniać dźwięki różnych pojazdów, instrumentów, głosy zwierząt,
    • odtworzyć prosty układ  rytmiczny wystukany przez dorosłego, np.: ( - - - -), (- - - -),
    • dokonać analizy (podzielić  wyraz na sylaby), np.: lo-ko-mo-ty-wa,
    • dokonać syntezy (złożyć w całość) wyraz wypowiedziany sylabami,
    • wyróżnić głoskę ( zarówno  samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu,
    • zróżnicować wyrazy  dźwiękopodobne, np.: bułka- półka, Tomek-domek,
    • swobodnie liczyć do 10, także  wspak,
    • przeliczyć elementy w zbiorze i  powiedzieć ile ich jest,
    • dodawać i odejmować na konkretach, np.: patyczkach lub palcach do 10,
    • porównać ze sobą dwa zbiory,  powiedzieć gdzie jest więcej, a gdzie mniej,
    • opowiedzieć, co przedstawia  dany obrazek,
    • poprawnie wymawiać wszystkie  głoski oraz dłuższe wyrazy, np.: hipopotam, kaloryfer,
    • budować zdania poprawne pod względem gramatycznym,
    • przez dłuższą chwilę skupić się  na słuchaniu opowiadania, bajki lub muzyki,
    • zapamiętać teksty krótkich wierszyków i piosenek,
    • zgodnie bawić się w grupie, zaczekać na swoją kolej,
    • doprowadzić rozpoczętą pracę lub zabawę do końca,
    • posprzątać po sobie po  zakończeniu pracy lub zabawy,
    • podporządkować się poleceniom,
    • wykonać 3-4 polecenia wg  kolejności podanej przez dorosłego,
    • bez problemu rozstać się z rodzicami lub opiekunami,
    • łatwo nawiązywać kontakt z  dorosłymi i rówieśnikami. 

    Jeśli dziecko posiada większość opisanych wyżej umiejętności oznacza to , że jest ono gotowe do podjęcia nauki szkolnej.

    Jeśli nie, być może powinno jeszcze trochę poćwiczyć, aby lepiej opanować potrzebne umiejętności. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się pozostawienie dziecka w przedszkolu lub „zerówce”.

    Pamiętajmy, że naszą rolą jako odpowiedzialnych rodziców jest wspieranie i wspomaganie rozwoju dziecka – nie powinniśmy bezczynnie czekać, aż ono samo „dorośnie” do pewnych rzeczy, ale poprzez zabawy i ćwiczenia poszerzać wiedzę dziecka o otaczającym świecie oraz systematycznie rozwijać jego umiejętności.

     

    oprac. A.Żbikowska


     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii