• V. SZATNIA SZKOLNA

    • Od dnia 10.10.2019 r obowiązywać będzie na terenie naszej placówki następująca procedura

      

     Procedura korzystania z szatni szkolnej.  

     1.Pracownik szkoły otwiera szatnię o godzinie 6.30.

     2.Drzwi wejściowe prowadzące z szatni na teren szkoły są zamykane o godz. 8.20 i otwierane w uzasadnionych przypadkach.

     3.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

     4.Uczniowie, którzy spóźnią się na pierwszą godzinę lekcyjną (wg planu), czekają na rozpoczęcie drugiej godziny lekcyjnej w sali 006.

     5.Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na piętro równo z dzwonkiem na przerwę.

     6.Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany (buty na jasnej podeszwie) i zdjęcia okrycia wierzchniego.

     7.W szatni uczniowie pozostawiają porządek po sobie – ubranie wierzchnie oraz obuwie powinno być schowane w szafce uczniowskiej. 

     8.Za kontrolę realizacji punktu 6 odpowiedzialni są nauczyciele sprowadzający uczniów po ostatniej lekcji do szatni i wychowawca klasy.

     9.Rodzice klas 0-III przyprowadzający dzieci do szkoły pozostawiają je w szatni szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy/nauczyciela dyżurującego/pomocy nauczyciela.

     10.Stosujemy zasadę „Mamo, tato dalej idę sam”.

     11.Uczniowie klas drugiego etapu edukacyjnego przychodzą do szkoły przed planowanym rozpoczęciem zajęć i czekają na lekcje pod drzwiami sali, w której mają rozpocząć zajęcia.

     12.Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają obowiązek przebywania w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć.

     13.Nauczyciel po zakończeniu ostatnich zajęć danej klasy sprowadza dzieci do szatni, pozostaje z nimi do momentu opuszczenia przez nich szkoły.

     14.Dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadzane są przez
      nauczyciela kończącego zajęcia bezpośrednio do świetlicy.

     15.Chore / niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie/ wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły.

     16.Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

     17.Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

     18.W czasie trwania lekcji szatnia pozostaje pod nadzorem pracowników obsługi.

     19.Wyjście ze szkoły całej klasy podczas godzin lekcyjnych i korzystanie z szatni szkolnej w tym czasie odbywa się w obecności nauczyciela i pracownika.

     20.Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługujących szatnię.

     21.W przypadku zaginięcia odzieży bądź butów postępujemy zgodnie z procedurami postępowania jak w przypadku kradzieży.

   • DO POBRANIA

    • szatnia
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Wielkie brawa dla Wolontariuszy ze 109-tki !
  • JASEŁKA 2019
  • Wycieczka do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. kl. 0a )b
  • KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
  • Zabawa andrzejkowa 28.11.2019 r. (czwartek)