• ,,DUCHEM SPARTANIE w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz polskiej wojny obronnej 1939 r.
     • ,,DUCHEM SPARTANIE w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz polskiej wojny obronnej 1939 r.

      ,,Gdy wojny zapalił się lont

      I pożar wybuchł na granicy,

      Poszliśmy wszyscy- tam na front,

       Z całego kraju, stąd i stąd,

      Bronić ojczyzny i stolicy.''

                                                                        ppor. Henryk Rostworowski

               80 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-2019.

          Mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej, najstraszliwszej, najokrutniejszej i najbardziej niszczycielskiej ze wszystkich wojen, jakich do chwili obecnej zaznała ludzkość. 

      Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie zaprosiła uczniów warszawskich szkół do udziału w konkursie:

             DUCHEM SPARTANIE-w 80 rocznicę wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ oraz polskiej wojny obronnej 1939 r.

            Konkurs został zorganizowany w kategoriach: plastycznej, literackiej i fotograficznej.

           Chętni uczniowie naszej szkoły SP 109 im. Batalionów Chłopskich z wielką pasją i zaangażowaniem przystąpili do konkursu i zostali w nim wyróżnieni:

      - II miejsce w kategorii klas VII- VIII Zofia Balukiewicz  kl VIII c-praca poetycka wiersz: ,,Apel dzieci o Pokój''

      -II miejsce w kategorii klas IV-VI Kinga Bazan kl VI c- praca poetycka wiersz: ,,Symbol Pokoju"

      -wyróżnienie w kategorii klas IV-VI Zuzanna Figura kl VI e- praca poetycka wiersz:,, Sztandar Pokoju".

           Utwory poetyckie nagrodzonych uczennic zostały opublikowane w tomiku poezji wraz z pracami plastycznymi innych  nagrodzonych osób , wydanym przez SP 341-organizatora konkursu.

           Dnia 26 września nagrodzone osoby miały przyjemność uczestniczyć w uroczystości-Duchem Spartanie....   na Wojskowej Akademii Technicznej na której otrzymały dyplomy i nagrody z rąk: p. Joanny Fabisiak i Alicji Kaczorowskiej- Posłanek  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gen. broni Wojska Polskiego Jarosława Micy oraz gratulacje od obecnych na uroczystości kombatantów- świadków naszej historii tamtych dni.

                                                 Życzymy dalszych sukcesów.

                                                               Katarzyna Strzelczyk

     • Wyniki szkolnego etapu konkursu plastycznego "Odpoczywaj na wsi"

      Dziękujemy za zainteresowanie konkursem plastycznym "Odpoczywaj na wsi".

      Miło nam poinformować, że do kolejnego etapu zakwalifikowano 6 prac.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.

      Kategoria I-III

      Nell Cichocka, Oskar Kwiatkowski, Patryk Filipczuk

      Kategoria IV-VIII

      Kinga Bazan, Wiktor Kociszewski, Jerzy Popiołkiewicz

       

      Aleksandra Floriańska - szkolny koordynator konkursu

       

    • Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!
     • Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

      Wow! - Born to be wild - Vamos a la playa - voilà! - danke - yeah 

      Ubrania do czytania: Z okazji Dnia Języków Obcych, w CZWARTEK 26 września przychodzimy do szkoły w ubraniach z napisami w dowolnych językach obcych.(Plus - sprawdźmy, czy rozumiemy, co znaczą napisy na naszych ubraniach...) Czytaliście kiedyś... ubrania?:-)

      Do wspólnego świętowania zapraszają 

      Nauczyciele Języków Obcych

       

      https://edl.ecml.at/

       

      W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

      Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

      O Językach

      Czy wiecie, że…?

      01Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.

      02W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych  języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.

      03Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki. 

      04Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna. 

      05W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia  z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

      06Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy  języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.

      07Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z  innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają   wiele słów z języka angielskiego.

      08W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa;  w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.

      09Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy  najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. . Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami.  Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.

      10Wielojęzyczność niesie  liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

      11Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne  niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.

      12Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak powiązani są członkowie rodziny. Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej.

      13Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.

      14Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, norweski, szwedzki, islandzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz.

      15Rodzina języków romańskich obejmuje między innymi język włoski, francuski, hiszpański, portugalski i rumuński.

      16Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski.

      17Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.

      18W większości krajów Europy istnieje kilka języków regionalnych czy języków mniejszości – niektóre z nich zyskały nawet status oficjalny.

      19Języki pozaeuropejskie często używane  na terytorium Europy to arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich dysponuje własnym systemem zapisu słów.

      20Rosja (148 milionów mieszkańców) może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków: w zależności od zastosowanych kryteriów jest ich od 130 do 200.

      21W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna.  W samym tylko Londynie mówi się w  około 300 językach (arabski, turecki, kurdyjski, języki berberyjskie, hindi, pendżabski itd.).

      Skoro wiecie już tak wiele, to może warto zmierzyć się z naszym quizem językowym?

      https://edl.ecml.at/

       

       

    • Apel pamięci za nami!
     • Apel pamięci za nami!

      W piątkowy wieczór- 20 września  na zerzeńskim  cmentarzu przy Kwaterze Żołnierzy Września odbył się symboliczny Apel , poświęcony poległym na polu walki dokładnie 80 lat temu. Było ich ponad 100 żołnierzy. W ramach wrześniowej kampanii przedzierali się spod Falenicy do Warszawy i na zawsze zostali w zerzeńskiej ziemi, gdzie stoczyli nierówną walkę z oddziałami niemieckimi. Okoliczni mieszkańcy dobrze i długo  to pamiętali, ale oni już też przeszli na tamtą stronę. Teraz do nas młodszych należy pamięć o nich i  o tym wydarzeniu. Stąd ta uroczystość.

       Wzięła w niej udział grupa osób, którzy postawili sobie za cel krzewienie tej pamięci. Cieszy wśród obecnych reprezentacja harcerzy ze szkoły 109 (Szczep 147 „Błękitni” ). To oni może poniosą tę pamięć dalej?! Oby tak się stało! Na razie zapalili znicz i złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów od całej społeczności tutejszej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.

      Przy zachodzącym słońcu pięknie powiewała flaga Polski, płonęły znicze i szczególnie wymownie zabrzmiał a cappella Mazurek Dąbrowskiego i to w całości!

      CHWAŁA BOHATEROM!

      B.M.

     • WRZESIEŃ 1939-2019

       Już połowa września za nami, a więc rok szkolny rozkręca się na dobre, ale wrzesień to również miesiąc pamięci o wojnie. W tym roku mija okrągła 80. rocznica od jej wybuchu.

      Na naszym terenie miały miejsce różne wojenne wydarzenia. Kilka z nich toczyło się właśnie we wrześniu. Dlatego warto i trzeba to teraz przypomnieć.

      Największe starcie zbrojne kampanii wrześniowej miało miejsce w Falenicy 19 września,  ale już dzień później 20 września 1939 r.  żołnierze 13 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego powracający właśnie spod Falenicy usiłujący przedrzeć się do Warszawy, natknęli się na stacjonujący tu w okolicach niemiecki batalion. W wyniku stoczonej walki na pobliskich polach zginęło ponad 100 żołnierzy. Pochowano ich na miejscu śmierci, ale dzięki staraniom Tajnego Komitetu Opieki Nad Grobami Poległych udało się przenieść ich ciała do wspólnej mogiły na zerzeńskim cmentarzu. Miejscowa ludność poszła dalej w staraniach i jeszcze w czasie okupacji na miejscu zwykłej mogiły stanął okazały pomnik. Autorami projektu był Seweryn Nirnsztejn i Wiesław Chorosiewicz  Natomiast rzeźba orła wieńcząca pomnik to dzieło zerzeńskiego artysty-plastyka Wacława Piotrowskiego. Na pomniku umieszczono napis:

        ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY NA POLU CHWAŁY- RODACY- IX 1939.

      To niesamowite, że pomnik ten przetrwał niezniszczony przez całą okupację. Ta okazała kwatera przy końcu głównej alei cmentarza znana jest chyba wszystkim tu mieszkającym. Powiewa tu biało-czerwona flaga i palą się światełka nie tylko od święta. Nasza szkoła przez długie lata składała tam wieńce i zapalała znicze 1 września w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Po latach zrodziła się inna forma upamiętnienia tych wydarzeń- akcja „Chwała bohaterom” i odwiedzanie takich miejsc przez uczniów naszej szkoły całymi klasami w listopadzie.

      Jeszcze inną inicjatywą jest pomysł organizowania w kolejne rocznice symbolicznego APELU PAMIĘCI. I taki będzie miał miejsce właśnie niedługo – dokładnie w 80. Rocznicę tamtych wydarzeń.

      Społeczni kustosze pamięci zapraszają na te symboliczne obchody w najbliższy piątek 20 września o godz. 18.00 na zerzeński cmentarz parafialny przy ulicy Cylichowskiej.

      Tym bohaterom winni jesteśmy naszą wdzięczność i pamięć.

      Do zobaczenia

      Barbara Michałek.

     • Regulamin konkursu „Jestem EKO”

      Cel konkursu: promowanie oraz propagowanie nawyków proekologicznych. Zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się tematyką ochrony środowiska

      Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.

      Zasięg konkursu: Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.

      Czas trwania konkursu: szkolny termin przysyłania prac konkursowych kończy się

      20 września 2019r.

      Wyniki konkursu będą ogłoszone 27 września 2019r. na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.

      Zadania konkursowe: Zadaniem konkursowym jest stworzenie dowolną techniką plastyczną płaską plakatu (format A4) związanego z tematyką Jestem EKO. Każda praca musi posiadać na odwrocie informację kto jest autorem pracy z jakiej klasy oraz pełną nazwą szkoły.

      Nagrody: Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do programu realizowanego podczas 7 dniowego wyjazdu (6 noclegów) do Kawęczynka na Roztoczu lub Zakopanego w roku szkolnym 2019/2020 w wyznaczonym przez Fundację terminie.

      I Miejsce. 50% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy                     w Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu.

       II Miejsce. 40% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy                 w Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu.

       III Miejsce. 30% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy                  w Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu.

      Dodatkowo w ramach nagrody wszystkie klasy będą miały w trakcie pobytu: - wyżywienie – śniadania, obiadokolacje; - liczne wycieczki; Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Honor Pomagania Dzieciom.


      Szczegółowy regulamin dostępny na stronie https://docs.wixstatic.com/ugd/eb6675_5ee2cef979cd41b6b23330e9c744482f.pdf

      Regulamin_konkursu_Jestem_EKO_(1).pdf


    • "Warsztaty z robotyki w SP 109"
     • "Warsztaty z robotyki w SP 109"

      W 109- tej realizowany jest projekt z budżetu partycypacyjnego "Warsztaty z robotyki w SP 109" . Zajęcia służą rozwijaniu zainteresowań i potrzeb intelektualnych młodzieży i mieszkańców Warszawy.
      Realizowane są na zasadzie ogólnodostępności dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. Nabór na kurs odbywa się za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.   zapisy: robotyka109@onet.pl

    • 2 IX 2019 – 1. DZIEŃ SZKOŁY
     • 2 IX 2019 – 1. DZIEŃ SZKOŁY

        Te wakacje były wyjątkowo długie, bo poprzedni rok szkolny skończył się już w środę 19. czerwca, a nowy rozpoczął się dopiero 2 września, ale i tak minęły strasznie szybko. Końcówka wakacji była upalna, ale już sam dzień inauguracji nowego roku szkolnego przyniósł ochłodzenie, a chodzące po niebie chmurki zrobiły nam psikusa i nie pozwoliły dotrwać do końca uroczystości. Pokropieni na dobry początek szybko znaleźliśmy się w salach lekcyjnych. To była dopiero I tura, czyli klasy 0-IV. Natomiast klasy starsze – V -VIII już w zupełnie innej aurze wysłuchały wszystkich przemówień, powitań i życzeń. Wygłosiła je pani dyrektor oraz zaproszeni goście. A wśród nich przedstawiciele władz dzielnicy i Rady Rodziców. Wszyscy życzyli uczniom i nauczycielom – po prostu - dobrego roku! Szczególnie ciepłe słowa skierowano do najmłodszych- bo to ich 1. dzień w szkole, a więc początek czegoś ważnego, nowego!

      Najstarszych zaś motywowano do wytężonej pracy, bo to ich ostatni rok w tej szkole przed startem dalej, a od osiągniętych wyników wiele zależy.

      Od lat pierwsze dni września wiążą się nierozerwalnie z początkiem II wojny światowej. W tym roku przypada okrągła, bo 80. rocznica wybuchu tej strasznej wojny. Co roku pamiętamy i składamy hołd jej bohaterom. Tak też było i teraz. Klasa VIIIa pod kierunkiem  wychowawczyni pani Doroty Walasek oraz muzyka P. Piotra Kani przedstawiła krótki, ale jakże wymowny montaż słowno-muzyczny o tematyce wojennej. Złożono też kwiaty pod szkolną tablicą upamiętniającą naszego patrona – Bataliony Chłopskie, a więc żołnierzy- bohaterów II wojny. Po chwili ciszy i zadumy zabrzmiał pierwszy dzwonek na znak, że rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty, co obwieściła oficjalnie chwilę wcześniej pani dyrektor- Hanna Ratańska-Szot.

       

      Barbara Michałek

     • Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "Odpoczywaj na wsi"

      óSerdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym uczniów naszej szkoły.

      Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

      Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

      Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

      Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

      Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r.

      Etap szkolny zakończy się 18 września 2019 wyborem przez szkolną komisję konkursową trzech wyróżnionych prac w grupie wiekowej klas 0-III oraz klas IV-VIII i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła.

      Powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego komisja konkursowa wyłoni po trzech laureatów w każdej grupie wiekowej i przekaże wyróżnione prace do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Etap ogólnopolski zakończy się wyborem trzech najlepszych prac w obydwu grupach wiekowych.

      W załączeniu przekazuję regulamin konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi"

      oraz załączniki do regulaminu konkursu.

      Koordynatorem konkursu jest nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej - Pani Aleksandra Floriańska.

       

      Zachęcam do udziału w konkursie

      Kierownik świetlicy - Monika Zimny

      Załączniki:

      1. Szkolny_regulamin_konkursu_Odpoczywaj_na_wsi1.pdf

      2. Regulamin_konkursu_na_wsi.pdf

      3.  Załączniki_do_regulaminu_konkursu_na_wsi.pdf

  • Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii