• Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

          Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.     

      Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

      Dyrekcja szkoły

    • Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza
     • Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza

      7 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski czytali wybrane książki. Symbolem wspólnej akcji jest rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie.  406 127 osób wspólnie czytało książki w poprzedniej edycji akcji. Organizatorem  jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole wraz z ponad 2000 bibliotek. Uczniowie i wszyscy sympatycy książki z całej Polski zebrali się w szkołach, bibliotekach, na rynkach miast, w centrach handlowych i  wspólnie czytali książki.

      Nasza szkoła  również włączyła się do akcji pod hasłem „Jak nie czytam jak czytam”. Ze względu na wyjatkowo wysoką temperaturę masowe czytanie odbyło się w sali gimmanstycznej, a książki tym razem przygotowały panie bibliotekarki, więc dla wielu była to miła niespodzianka, i zachęta do wizty w bibliotece aby je wypożyczyć na wakacje.

      Zapraszamy 18 czerwca 8.00-12.00 wszystkich chętnych do wypożyczenia wakacyjnej lektury.

      Panie bibliotekarki

      Elżbieta Łaszkiewicz i Barbara Michałek   

    • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji prof. Marty Bogdanowicz
     • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji prof. Marty Bogdanowicz

      Potrzeba wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji i potrzeba interwencji

      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z tak zwaną dysleksją rozwojową, są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze. Z reguły trudności w uczeniu się czytania (dysleksja), poprawnej pisowni (dysortografia) i dbania o właściwy poziom graficzny pisma (dysgrafia) są ostatecznie rozpoznawane z końcem okresu nauczania początkowego, kiedy okazuje się, że nie ustępują one mimo zwykłych zabiegów pedagogicznych nauczyciela i dodatkowej pomocy w nauce. Pomimo, że wspomniane trudności pojawiają się od początku nauki czytania i pisania, niejednokrotnie o dysleksji rozwojowej orzeka się dopiero w klasach starszych.

       

       

      Czym jest Skala Ryzyka dysleksji?

      Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) jest metodą, która pozwala na wczesne rozpoznanie u dzieci trudności w nauce czytania i pisania. Jej zaletą jest forma, która umożliwia dokonanie oceny i opracowanie wyników w stosunkowo krótkim czasie. Narzędzie ma postać kwestionariuszową i ocenia następujące funkcje:

      • motoryka mała,
      • motoryka duża,
      • funkcje wzrokowe,
      • funkcje językowe – percepcja,
      • funkcje językowe – ekspresja,
      • uwaga;

      Biorąc pod uwagę fakt, iż SRD jest narzędziem przesiewowym, należy podkreślić, że warunkiem dokonania właściwej oceny jest uważne, rzetelne wypełnienie przez rodzica arkusza, poprzez zaznaczenie odpowiedzi najlepiej charakteryzujących dziecko.

       

       

      Skala Ryzyka Dysleksji w SP 109

      W związku z dużą potrzebą wczesnego rozpoznawania trudności u dzieci, w ramach realizacji projektu szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją w naszej szkole w maju zostały przeprowadzone badania Skalą Ryzyka Dysleksji. Badaniami przesiewowymi zostały objęte wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz wszyscy uczniowie klas pierwszych – łącznie 113 dzieci.

       Biorąc pod uwagę fakt, że oprócz wczesnej diagnozy równie ważna jest wczesna interwencja, czyli podjęcie konkretnych działań, otrzymane od rodziców arkusze zostały opracowane w aplikacji ELEKTRONICZNY ARKUSZ BADAŃ SKALI RYZYKA DYSLEKSJI. Sporządzone wyniki wraz z wykresem oraz gotowymi zestawami ćwiczeń do pracy rodzica z dzieckiem w zakresie trudności w poszczególnych sferach rozwoju zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem wychowawcy klasy.

       

       

      Koordynatorki projektu: Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

      Sylwia Łasek-Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka- terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

       

       

    • Podsumowanie programu terapeutycznego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
     • Podsumowanie programu terapeutycznego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

       

      W ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych SP 109 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym roku dofinansowanie w tej dziedzinie otrzymało 31 szkół i przedszkoli.

      W ramach projektu został zrealizowany cykl 15 terapeutycznych spotkań warsztatowych według autorskiego projektu „Program profilaktyczno-stymulujący motorykę dużą i małą z elementami integracji sensorycznej (SI) dla oddziałów przedszkolnych”, usprawniających psychomotorykę.

      Cele główne programu:

      • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, czyli motoryki dużej (całego ciała) i motoryki małej (ręki),
      • kształtowanie prawidłowych umiejętności ruchowych, w tym koordynacji wzrokowo–ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy i dotykowy;

       

       

      Cykl warsztatów zakończył się wielkim sprawdzianem sprawności fizycznej w postaci zawodów – „Sensoryczny tor przeszkód”. Wysiłki wszystkich uczestników zostały dostrzeżone i wynagrodzone dyplomami.

       

       

      Dodatkowo w ramach projektu został zorganizowany i przeprowadzony I Warszawski Konkurs Plastyczny: „W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki”.

      Celem konkursu było:

      • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej,
      • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej,
      • czerpanie radości przy tworzeniu prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,
      • motywowanie dzieci do ćwiczeń terapeutycznych,
      • umożliwienie dzieciom przełamanie niechęci w pracy nad swoimi trudnościami,
      • prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca terapeuty, rodzica i dziecka;

       

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, w wyznaczonym terminie wpłynęło 78 prac konkursowych. Doceniając kreatywność dzieci, wkład pracy oraz oryginalność, komisja wyłoniła 9 laureatów, po trzech z każdej kategorii wiekowej oraz przyznała 15 wyróżnień. Laureaci zostali wynagrodzeni nagrodami rzeczowymi, wyróżnieni otrzymali vouchery na indywidualną lekcję robotyki i programowania, zaś pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

       

       

       

      Projekt realizowały:

      Sylwia Łasek - Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka – terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

       

    • Program profilaktyczno - stymulujący motorykę dużą i małą z elementami integracji sensorycznej (SI) dla oddziałów przedszkolnych
     • Program profilaktyczno - stymulujący motorykę dużą i małą z elementami integracji sensorycznej (SI) dla oddziałów przedszkolnych

       

      Rozwój sprawności ruchowej dziecka odbywa się w ścisłym związku z dojrzewaniem zarówno jego układu nerwowego, jak i narządów ruchu.

      6-letnie dziecko powinno być już dość zręczne, jego ruchy powinny być coraz bardziej skoordynowane, harmonijne i precyzyjne. Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bowiem przełomowym momentem zarówno w życiu dziecka, jak i całej jego rodziny. Aby odniosło ono sukces muszą zostać spełnione określone warunki, tzn. dziecko powinno osiągnąć dojrzałość szkolną.

      Z myślą o zapewnieniu dzieciom wsparcia w osiągnięciu sprawności psychomotorycznej powstał pomysł stworzenia programu, który zapewniłby odpowiednią stymulację nie tylko motoryki dużej i małej, ale również poszczególnych percepcji. Tak powstał autorski „Program profilaktyczno-stymulujący motorykę dużą i małą z elementami integracji sensorycznej (SI) dla oddziałów przedszkolnych”, który w 2016 roku został zaopiniowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Od tego czasu rok rocznie cyklem zajęć terapeutycznych obejmujemy każdy rocznik oddziału przedszkolnego w naszej szkole.

      W tym roku szkolnym, dzięki Warszawskim Inicjatywom Edukacyjnym, cykl zajęć odbył się dwukrotnie, w pierwszym i drugim semestrze, a dodatkowo zakończył się wielkim sprawdzianem sprawności fizycznej w postaci zawodów „Sensoryczny tor przeszkód”. Wszyscy zawodnicy zdali test celująco i otrzymali dyplomy.

       

      Autorki programu

      Sylwia Łasek-Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka – terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

       

       

       

    • Wyniki I Warszawskiego Konkursu Plastycznego - "W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI" - galeria nagrodzonych prac
     • Wyniki I Warszawskiego Konkursu Plastycznego - "W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI" - galeria nagrodzonych prac

      Dziękujemy bardzo za duże zainteresowanie konkursem „W warszawskich szkołach leniwe są tylko ósemki”. W wyznaczonym terminie wpłynęło 78 prac.

      Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością w ich wykonaniu, dlatego komisja miała twardy orzech do zgryzienia, wybierając te najpiękniejsze. Dokonując wyboru komisja brała przede wszystkim pod uwagę kreatywność, pomysłowość, oryginalność, zastosowane techniki oraz samodzielność wykonanej pracy.

      Ostatecznie zostało przyznanych 9 nagród głównych, po 3 z każdej kategorii wiekowej oraz 15 wyróżnień. Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnieni – vouchery na indywidualną lekcję z robotyki i programowania, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

       

      WYNIKI KONKURSU:

       

      KATEGORIA – KLASY I

      I MIEJSCE - Maja Molenda SP 336

      II MIEJSCE - Maja Gawęda SP 23

      III MIEJSCE - Emilia Kazubek SP 23

       

      WYRÓŻNIENIE:

      Amelia Koper SP 23

       

      KATEGORIA – KLASY II

      I MIEJSCE - Brunon Pawlicki SP 109

      II MIEJSCE – Wiktoria Godlewska SP 225

      III MIEJSCE – Łukasz Ładyko SP 225

       

      WYRÓŻNIENIA:

      Anna Plichta SP 384

      Szymon Kucharski SP 384

      Helena Bachańska SP 225

      Aleksandra Goliasz SP 225

      Mikołaj Wójcicki SP 225

      Kalina Busz SP 225

      Alicja Grabowska SP 225

      Filip Nowak SP 109

      Julia Dołęgowska SP 312

      Jakub Szachnowski SP w Łazach

      Amelia Kilińska SP w Łazach

      Julia Nowakowska SP 139

       

      KATEGORIA – KLASY III

      I MIEJSCE - Alicja Chojnowska SP w Łazach

      II MIEJSCE – Maja Zięba SP 312

      III MIEJSCE - Jakub Tryniszewski SP 357

       

      WYRÓŻNIENIA:

      Krzysztof Puchacz SP 109

      Ivo Jama SP 109

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w II edycji konkursu w przyszłym roku.

       

      UWAGA: Nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy za udział w konkursie oraz podziękowania dla terapeutów za przygotowanie uczniów do konkursu do odbioru w sekretariacie szkoły SP 109 w dniach od 11 do 19 czerwca.

       

      Organizatorki konkursu:

      Sylwia Łasek-Marmur – terapeuta pedagogiczny

      Dagmara Chojnacka – terapeuta integracji sensorycznej

    • Mateusz Tyc- laureatem Kangura Matematycznego!
     • Mateusz Tyc- laureatem Kangura Matematycznego!

      W dniu 30 maja 2019r. na Wydziale Matematyki Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste zakończenie Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, na którym Mateusz Tyc z klasy 6d  odebrał dyplom, książkę i bon prezentowy za zdobycie tytułu laureata.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       

      Joanna Lewicka

  • Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii