• Wpłaty za obiady - październik 2019
     • Wpłaty za obiady - październik 2019

       Uwaga !!! 

      Opłaty żywieniowe za październik naliczone zostały na stan z dnia 23 09  2019.

       Numer aktualnej karty obiadowej ucznia jest automatycznie numerem indentyfikacyjnym  przy wyliczonej opłacie .

       Indywidualne wyliczenie opłaty za  październik

        Kasy 1-8 .październik_kl_1_8.pdf

      Odziały Przedszkolne   _październik_0

      Należności za obiady należy wpłacać w dniach;

              24- 30 września 2019 r.

              - na konto szkoły : 54103015080000000550743078 

       Wpłaty należy dokonywać zgodnie z wyżej umieszczonym  indywidualnym wyliczeniem wysokości opłaty

      W tytule przelewu należy podać imię , nazwisko , klasę dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia lub dni miesiąca.

      Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

      Kwota należności naliczana jest  za pełen miesiąc abonamentowy  (pomniejszona lub powiększona  o odliczenia, nadpłaty i niedopłaty.)            

       W przypadku niepełnego abonamentu, od podanej kwoty należy  odjąć 6 zł (klasy 1-8) lub 11zł (oddziały przedszkolne) za każdy podany  w tytule przelewu dzień niekorzystania  przez dziecko z posiłków na stołówce szkolnej w miesiącuza który dokonana będzie wpłata.  

      Od 1 października wpłaty za obiady październikowe nie będa przyjmowane.

      Nieobecność lub rezygnację z posiłku w stołówce szkolnej należy zgłaszać u intendenta lub w sekretariacie szkoły najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9,00 a oddziały przedszkolne przynajmniaj         z jednodniowym wyprzedzeniem,  osobiście lub telefoniczne:

      22 277 11 28  intendent

                                                                             22 277 11 23  sekretariat

       

    • LATO W MIEŚCIE 2019
     • LATO W MIEŚCIE 2019

      l Uprzejmie informujemy, iż zapisy do Warszawskiego Programu ,,Lato wmieście” 2019 roku za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się  pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczynają się

      18 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 i potrwają do 30 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00.

      Opłata za jeden obiad 7 złotych klasy I-VIII. Oddziały przedszkolne 9 złotych (śniadanie + obiad).

    • KARTA UCZNIA dla pierwszoklasistów
     • KARTA UCZNIA dla pierwszoklasistów

      INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY UCZNIA (NA STRONIE ZDM)

      Szanowni Rodzice Klas I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

      Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z prośbą, aby po zakończonej rekrutacji (po 24 kwietnia 2019), Rodzice uczniów złożyli wnioski o wyrobienie  Karty Ucznia. Termin składania wypełnionych wniosków do sekretariatu SP 109 mija 31 maja 2019 roku. Do 31 lipca 2019 roku ZTM dostarczy wyrobione Karty Ucznia do szkoły.

      Do odbioru Karty Ucznia upoważnieni są tylko Rodzice (prawni opiekunowie dziecka)

       

      Jak otrzymać Kartę Ucznia

      Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM.

      wniosek o wydanieWarszawskiej Karty Miejskiej

      wzór wniosku o wydanieWarszawskiej Karty Miejskiej

      Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez szkołę.

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

      INFORMUJĘ, ŻE OD 27 KWIETNIA 2019 ROKU  STRAJK ZOSTAJE ZAWIESZONY CO OZNACZA, ŻE SZKOŁY  OD DNIA 29 KWIETNIA 2019 ROKU WRACAJĄ DO CODZIENNEJ PRACY. BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY  ZA WSPARCIE !!!  NADMIENIAM, ŻE OD 24 KWIETNIA 2019 ROKU SĄ UTRUDNIENIA NA ULICY PRZYGODNEJ (ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ULICY).   Informuję, że w związku z trwającym do dnia 26 kwietnia 2019 r. strajkiem pracowników pedagogicznych w tym dniu   nie będą odbywały  się zajęcia dydaktyczne. Szkoła  od dnia 24 kwietnia 2019 roku do 26  kwietnia 2019 roku oraz 2 maja 2019 roku zapewni Państwa dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.00-17.30. Dzieci w te dni mają zapewniony obiad. Dnia 2 maja 2019 roku obiadu nie zapewniamy. Oddziały przedszkolne będą pracowały  w godzinach  7.00-17.30. Z powodu strajku nauczycieli, może  tymczasowo dojść do zmiany składu kadry pedagogicznej pracującej  w oddziałach przedszkolnych. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli uda się Państwu zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.                                                                                                                                                    Bardzo proszę o wyrozumiałość i dziękuję za okazywane wsparcie.

      Z poważaniem.

      Hanna Ratańska-Szot
       Dyrektor Szkoły
      25.04.2019 r.

    • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      Uprzejmie informuję, że uczniowie klas ósmych zakończyli obowiązkowe egzaminy. Dodam, że egzaminy przebiegły bez zakłóceń i według procedur CKE. Mam nadzieję, że wyniki egzaminów będą odpowiadały oczekiwaniom Uczniów i ich Rodziców, a także otworzą możliwość realizacji dalszych planów edukacyjnych.

      Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 roku.

      Jednocześnie informuję, że akcja strajkowa nie została odwołana bądź zawieszona. Ze względu na wyjątkową sytuację  - również w okresie poświątecznym -  bardzo proszę o śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły,  na których będą zamieszczane aktualne informacje.

      Przed nami czas Świat Wielkanocnych…

       Z tej okazji pragniemy złożyć życzenia radosnych Świat Wielkiej Nocy wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych.

      Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech Wielkanoc napełni Was szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim niech umocni Waszą wiarę, podnosi na duchu i wypełni Wasze serca radością.

      Z wyrazami szacunku,
      Hanna Ratańska  - Szot

      z nauczycielami i pracownikami 

       Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

      17.04.2019 r.

       

    • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!
     • Mamy III miejsce w Polsce! Kolejny sukces Stasia Mączyńskiego!

           W sobotę 13 kwietnia blisko 30 uczniów naszej szkoły startowało w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego" w biegu organizowanym przez ORLEN. Był to bieg dzieci na dystansie 600m na błoniach Stadionu Narodowego wzorem dorosłych startujących następnego dnia w ORLEN WARSAW MARATHON.

      Dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki oraz uczestniczyły w pasta party.

      Największym osiągnięciem może pochwalić się Stanisław Mączyński, który w kategorii rocznik 2008 i młodsi zdobył 3 miejsce w Polsce i to na dodatek biegając z rok starszymi kolegami.

      Dziękuję rodzicom za pomoc i wsparcie oraz gratuluję wszystkim uczestnikom.

       

      Monika Ozdoba

     • NAJNOWSZE INFORMACJE

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie, informuję, że w dniach 15-16-17 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 109 odbędą się egzaminy ósmoklasisty zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przypominam, że uczniowie klas VIII stawiają się punktualnie o godz.8.15, w stroju galowym, z legitymacją szkolną i przyborami.

      Jednocześnie informuję, że w związku z trwającym strajkiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ponownie wystąpiłam do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć z powodu braku możliwości zapewnienia opieki uczniom klas I-VIII w dniu 10 kwietnia 2019 r.

      Będę na bieżąco informować o dalszym postępowaniu w sprawie.

      Zebrania zaplanowane na dzień 10 i 11 kwietnia 2019 roku odbędą się w innym terminie.

       

      Z poważaniem,

      Hanna Ratańska  - Szot

      Dyrektor Szkoły

       

      9.04.2019 r.

    • III WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MÓJ PRZYJACIEL ROBOT
     • III WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MÓJ PRZYJACIEL ROBOT

      Organizator:Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 109

       im. Batalionów Chłopskich, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa    tel. /22/ 277 11 32

      Osoby odpowiedzialne za konkurs: Monika Zimny tel. /22/ 277 11 57 Katarzyna Staniec, Joanna Pietrzak

      Cele konkursu        rozbudzenie zainteresowań plastyczno - technicznych,

      • dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami plastycznymi,
      • rozbudzenie wyobraźni dzieci do twórczych rozwiązań plastycznych
       i technicznych oraz poszukiwania własnego artystycznego wyrazu,
      • umożliwienie zaprezentowania swojej pracy szerokiej społeczności,
      • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu,
      • zachęcenie uczniów do poznania zasad zdrowej rywalizacji,
      • integracja z kolegami uczęszczającymi do innych szkół.


      • REGULAMIN KONKURSU
      • Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 do świetlicy szkolnej sala nr 105 w godzinach 07.00 – 17.30 lub wysłać pocztą na adres szkoły.                         
      1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 8 maja 2019 na stronie internetowej szkoły  http://www.sp109.waw.pl/
      2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej w Warszawie.
      • Praca powinna być przestrzenna, wykonana z dowolnych materiałów recyklingowych o wysokości nie przekraczającej 50 cm
       i szerokości nie przekraczającej 50 cm,
      1. Praca techniczna musi posiadać czytelną na odwrocie pracy metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i numer szkoły
      2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
      3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury powołane przez organizatora.
      4.  Jury pod uwagę weźmie:
      • spełnienie podanych kryteriów
      • jakość wykonania pracy
      • oryginalność, pomysłowość, podejście do tematu
      • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.

       Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

       I kategoria – uczniowie klas 0 - I

       II kategoria – uczniowie klas II - III

      III kategoria – uczniowie klas IV- VIII


      Prace będą prezentowane na wystawie w SP 109 podczas Majówki Szkolnej 11.05.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

      1. Organizator przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej wśród prac plastyczno - technicznych.

           Jury ma prawo wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

      Przekroczenie terminów eliminuje ucznia z udziału w konkursie.

      Komisja nie zwraca prac konkursowych, przechodzą na własność organizatora.


      Karta_zgloszenia_do_konkursu_Moj_przyjaciel_robot.pdf​​​​​​​


     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

      Informuję, że w związku z trwającym  strajkiem pracowników pedagogicznych w dalszym ciągu  nie będą odbywały  się zajęcia dydaktyczne. Szkoła  od dnia 24 kwietnia 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku oraz 2 maja 2019 roku zapewni Państwa dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.00-17.30.

      Oddziały przedszkolne będą pracowały  w godzinach  7.00-17.30.

      Z powodu strajku nauczycieli, może  tymczasowo dojść do zmiany składu kadry pedagogicznej pracującej       w oddziałach przedszkolnych.

      Będziemy jednak wdzięczni, jeśli uda się Państwu zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

      O  zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w szkole poinformuję Państwa bezzwłocznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

       Bardzo proszę o wyrozumiałość i dziękuję za okazywane wsparcie.

      Z poważaniem.
       Dyrektor Szkoły
      23.04.2019 r.

       

  • Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii