• WIOSENNA  ZBIÓRKA MAKULATURY
     • WIOSENNA  ZBIÓRKA MAKULATURY

      POSPRZĄTAJ NA ŚWIĘTA!!!

       

      Od 08.04.2019 r. (poniedziałek) do 12.04.2019 r. (piątek)  na terenie naszej szkoły jest organizowana

      WIOSENNA  ZBIÓRKA MAKULATURY pod patronatem Świetlicy Szkolnej.

           Prosimy o przynoszenie starych i niepotrzebnych:     gazet, książek, tektury, kalendarzy  itp.

           Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w tej akcji.

      Makulaturę należy składać w wyznaczonym miejscu na placu szkolnym  dobrze zapakowaną, aby się nie rozsypywała.

       

      Zespół Nauczycieli Świetlicy SP 109

    • Apel samorządności
     • Apel samorządności

      Apel samorządności

      21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny. To również Światowy Dzień Zespołu Downa, a także Dzień Samorządności.

      Samorządność w naszej szkole to również możliwość składania przez uczniów projektów w Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym. Dziś klasy, których projekty zostały pozytywnie zweryfikowane i przeszły do etapu promocji przedstawiały swoje pomysły na apelu szkolnym          1. Ławki przy salach lekcyjnych (kl. 8c)          2. Siedzieć wygodnie (kl. 6b).Oba projekty polegają na zakupie ławek na szkolne korytarze, aby móc siedzieć wygodnie zamiast na podłogach. Projekty zostały połączone w jeden wspólny. Klasy wspólnie będą opracowywać finalny projekt.         3. Mini-ogródek (kl. 7c)Projekt polega na stworzeniu ogródka kwiatowego na terenie przy szkole wraz z miejscami siedzącymi dla odpoczynku np. podczas otwartych przerw w ciepłe dni.        4. Zakup sprzętu sportowego (kl. 4a, 4e, 5d, 6c).Projekt polega na zakupie sprzętu - rakietek i piłeczek do tenisa stołowego, koszulek-znaczników, kijów do unihoheja, badminton. Sprzęt używany byłby przez uczniów podczas lekcji jak i przerw.Głosowanie odbędzie się  26-27 marca.

      Marta Płachecka 

    • TIMSS- Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych
     • TIMSS- Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

      TIMSS- Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

      Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym badaniu osiągnięć matematycznych i przyrodniczych - TIMSS 2019. Szczegóły badania będą podane wkrótce. Informacje, które ze strony organizarora: 

      Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym

      porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015. 

      Link do strony:http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019

       

       

      Joanna Lewicka

     • SOS- dla Alana

      Udało się!!! Alan jest już po pierwszej operacji głowy. Czekając na termin tej operacji, wysłaliśmy do Berlina zdjęcia, ze stópkami Alana.  Mają się niestety coraz gorzej i kazano nam przyjechać w trybie pilnym. Teraz, potrzebna będzie natychmiastowa operacja nóżek, dlatego nie przerywamy zbiórki!

      Operacja głowy zakończona sukcesem! Po najdłuższych w życiu, 8 godzinach czekania, przekazano nam cudowne wieści – udało się! Profesor założył Alanowi baypas z tyłu głowy, bo po angiografi stwierdził, że właśnie tam jest największy problem – w miejscu, gdzie nastąpiło wcześniej krwawienie.

      Gdy oddawaliśmy naszego synka w ręce lekarzy, nie wiedzieliśmy, w jakim stanie go zobaczymy po operacji. Mówiono nam, że może nas nawet nie poznać... My jednak wierzyliśmy z całych sił, że będzie żył, że będzie się do nas uśmiechał. Gdy się obudził, zapytał – Czy to już koniec?, To jaki teraz plan? Naszego szczęścia nie da się opisać! 

      W połowie kwietnia wracamy do Berlina na operację nóg. Przez ten czas lekarze mają się zastanowić czy będą wstawiać stenty w tętnice biodrowe, czy baypasy. Otrzymaliśmy już wstępny kosztorys, dlatego jesteśmy zmuszeni kontynuować zbiórkę i walkę o życie naszego dziecka! By walczyć z krwawieniami w nogach naszego dziecka, potrzebujemy jeszcze niemal 80 tys. zł.

      Chcemy podziękować wszystkim dobrym aniołom, którzy pomogli nam w zbiórce pieniędzy. Wsparło nas ok. 4 tys. osób. Ludzie nam bliscy, znajomi, sąsiedzi, ludzie ze szkoły Alanka, z Kościoła, a także ludzie całkiem nam obcy. Ze łzami w oczach śledziliśmy, jak zbiórka cały czas rośnie, płakaliśmy, czytając słowa wsparcia. Dziękujemy za każdą dobrą myśl i modlitwę za naszego synka. To dodawało nam sił i wiary. To dzięki Wam Alanek ma szansę wrócić do zdrowia. Wielkie dzięki każdej osobie z osobna!

    • Dzielnicowy konkurs malarski: „Kwiatami malowane – polskie kwiaty pól i łąk” dla uczniów klas 0-VIII
     • Dzielnicowy konkurs malarski: „Kwiatami malowane – polskie kwiaty pól i łąk” dla uczniów klas 0-VIII

      Dzielnicowy konkurs malarski: „Kwiatami malowane – polskie kwiaty pól i łąk”

      dla uczniów klas 0-VIII

      1.Organizator

       Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

      ul. Przygodna 2, tel.:  22 277 11 23, 22 277 11 32

      Koordynatorzy: Małgorzata Pijanowska, Anna Rafalska,

       Małgorzata Sprycha, Monika Zimny

       2.Temat konkursu: kwiaty

       Kwiaty są jednym z istotnych motywów w historii malarstwa. Porusza nas ich piękno, gra świateł i barw, zręczność kompozycji.

      Motywy kwiatowe dla artystów stanowią duże możliwości do eksperymentowania.

      Mogą one nie tylko przedstawiać rzeczywistość, ale też mogą stanowić próbę opisania świata własnymi słowami. Do czego serdecznie zapraszamy uczestników konkursu.

       3.Cele konkursu 

      • Rozwijanie zainteresowań uczniów, kształcenie umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży,
      • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,   
      • poznanie różnych rodzajów kwiatów
      • Wykorzystanie malarskiej formy ekspresji artystycznej,
      • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
      • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, aktywności twórczej i kreatywności uczniów.
      • Promowanie młodych talentów plastycznych. 

      4.Uczestnicy konkursu 

      Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w dzielnicy Wawer.

      Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 

      • kategoria I – uczniowie klas 0 - III
      • kategoria II - uczniowie klas IV-V
      • kategoria II – uczniowie klas VI-VIII 

      5.Przedmiot konkursu 

               Zadaniem konkursu jest wykonanie obrazu techniką malarską, tematem są kwiaty.

      Podłoże: blok techniczny, gruba tektura, karton, bawełniane płótno malarskie na sztywnym podkładzie.

      Farby do wyboru: olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele.

      Format pracy: A3               

      6.Forma wykonania pracy: praca indywidualna.

      7.Kryteria oceny

      Obrazy będą oceniane według następujących kryteriów 

      • Zgodność pracy z tematem
      • ogólne wrażenie artystyczne
      • umiejętność stosowania wybranej techniki malarskiej
      • fantazja i pomysłowość twórców
      • wkład pracy
      • estetyka pracy
      • samodzielność wykonania pracy 

      8.Założenia organizacyjne 

      1. a.Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać dowolna ilość prac w każdej kategorii wiekowej.
      2. Prace nadesłane na konkurs muszą być dostarczone wraz ze zbiorczą imienną listą autorów prac. Każda praca musi posiadać naklejoną na odwrocie metryczkę zawierającą:
      • imię i nazwisko autora, klasa
      • dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, email
      • imię i nazwisko opiekuna 

      Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów prac i opiekunów z danej placówki 

      Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu prosimy składać do dnia 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 109 ul. Przygodna 2 , w sali nr 105 w godzinach

      7.00– 17.30.

       

      1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla każdej kategorii wiekowej. 
      1. Lista laureatów zostanie zamieszczona do 9 maja 2019r. na stronie internetowej szkoły http://www.sp109.waw.pl/

      Dodatkowo placówki zostaną poinformowane drogą e-mailową 

      1. Uroczystość rozdania nagród nastąpi w sobotę, 11 maja 2019 r. podczas Festynu Szkolnego SP 109.

      O dokładnej godzinie poinformujemy placówki e-mailem wraz z listą nagrodzonych 

      1. Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, 
      1. g.Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!

       

      REGULAMIN  PDF 

    • XI WAWERSKI  KONKURS RECYTATORSKI "ENTLICZEK PENTLICZEK"
     • XI WAWERSKI  KONKURS RECYTATORSKI "ENTLICZEK PENTLICZEK"

      XI WAWERSKI  KONKURS RECYTATORSKI "ENTLICZEK PENTLICZEK"

                                  " ALE DRAKA RECYTUJEMY WIERSZE O ZWIERZAKACH"

      „Entliczek-Pentliczek” to konkurs recytatorski dla uczniów z klas 0 – III. Szkoła Podstawowa Nr 109 po raz pierwszy zorganizowała recytatorskie zmagania w 2008 r. Co roku uczestnicy przygotowują inny repertuar określony regulaminem. Podczas pierwszego konkursu uczniowie prezentowali wiersze o tematyce świąt Bożego Narodzenia. W drugim roku jury wysłuchało poezji poświęconej zimie. W ciągu trwania poprzednich edycji tego konkursu dzieci poznawały twórczość takich poetów jak m.in. L. J .Kern, M. Konopnicka, D. Wawiłow, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Hanna Niewiadomska, Dorota Gellner oraz Małgorzata Strzałkowska.              

       22 lutego 2018  odbyła się już jedenasta  edycja „Entliczka” w SP 109. 109 – tka jak zawsze, z wielką przyjemnością czekała i przyjęła rozemocjonowanych młodych recytatorów i ich opiekunów. Uczniowie wawerskich szkół z klas 0-3- w tym roku prezentowali  wiersze o zwierzętach. 

      Laureaci eliminacji szkolnych, a było ich 61 z 10 wawerskich szkół- z wielkim temperamentem i lekką tremą przystępowali do recytacji przed jury konkursowym w etapie dzielnicowym- zasiadał w nim bowiem pan Karol Wróblewski znany polski aktor teatralny i dubbingowy. Niektórzy z uczestników zadbali nie tylko o należytą recytację, ale również o strój i rekwizyty. Nie brakowało też snucia marzeń o ewentualnej wygranej i czekających nagrodach. Po recytacji czekała na nich słodka niespodzianka. Jeszcze nie skończyła się tegoroczna edycja, a już pojawiły się pytania o następną.

      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz jego organizacją, jak zawsze czuwała jego pomysłodawczyni pani Joanna Pietrzak, a wspierała ją pani Katarzyna Staniec oraz biblioteka szkolna. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić uczniów w 4 kategoriach wiekowych. Rozdanie nagród zostało zaplanowane na maj, podczas odbywającej się jak co roku „majówki w 109-tej”  na które zapraszamy laureatów konkursu .

      KATEGORIA - PRZEDSZKOLAK - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      Miejsce I   Marianna Filochowska      SP STRUMIENIE, 

      Miejsce II  Maja Zakrzewska   Sp 76

       

      KATEGORIA  -  KLASY PIERWSZE 

      Miejsce I       Helena Polkowska  SP 218

      Miejsce II      Lena Pilarczyk SP 128

      Miejsce III     Łucja Zawada  SP 216

       

      KATEGORIA   - KLASY DRUGIE 

      Miejsce I       Hanna Grząka SP 218

      Miejsce II      Hubert Borowski SP 128

      Miejsce III     Michał Hutsko SP 76

       

      KATEGORIA   - KLASY TRZECIE

      Miejsce I     Kinga Dywan SP STRUMIENIE

      Miejsce II    Alicja Malinowska  SP76

      Miejsce III   Aleksander Wojciechowski  SP 128

       

      WYRÓŻNIENIA 

      KATEGORIA - PRZEDSZKOLAK - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      Zoja Wojda SP 76 , Julia Ostaniewicz SP 140

       

      KATEGORIA  -  KLASY PIERWSZE 

      Julian Łojko  SP 195, Jeremi Zborowski Sp 140

       

      KATEGORIA   - KLASY DRUGIE 

      Antonina Magdziak SP 109, Maja Ziółkowska SP86, Apolonia Majewska Sp STRUMIENIE

       

      KATEGORIA   - KLASY TRZECIE

      Gabriela Banaszek SP 216, Łucja Lenart SP 76 

       

       

    • Światowy Dzień Zespołu Downa
     • Światowy Dzień Zespołu Downa

       

      21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny. To również Dzień Samorządności, a także Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day - święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.Od wielu lat organizowana jest akcja wkładania tego dnia skarpetek nie do pary jako sposób na zamanifestowanie solidarności z osobami z Zespołem Downa.Na zdjęciu powyżej nauczycielki SP109. (fot. Joanna Latosińska-Kulasek). Polecamy też obejrzenie krótkiego filmu:

      https://www.facebook.com/LaboratoriumMarzen1/videos/259159891628613/

       

      Marta Płachecka 

    • Ogólnopolski Tydzień Kariery
     • Ogólnopolski Tydzień Kariery

      Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Tegoroczne działania zaplanowane są w dniach od 15 do 21 października 2018 r. i realizowane będą pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia!" 

      Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października.

      Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

      OTK zaprasza wszystkich pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

      Nasza szkoła i uczniowie zamierzają prowadzić działania i przedsięwzięcia w ramach OTK. Doradca zawodowy – Monika Zimny zgłosiła po raz kolejny naszą szkołę do tegorocznych obchodów.

      Nasza szkoła podjęła działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i są to:

      1. 1. Gazetka szkolna z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „ Bądź architektem swojego szczęścia” wykonana przez doradcę zawodowego -Panią Monikę Zimny
      2. 2. Konkurs multimedialny o zawodzie dla klas VII i VIII.
      3. 3. Prezentacje w Power Point wykonane przez uczniów klas VIII z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia!" 
      4. 4. Przedstawienie teatralne o zawodach przygotowane na kole teatralnym przez uczniów pod kierunkiem: Pani Pauliny Doliny, Agnieszki Olewieckiej, Pani Moniki Zimny.

       

      Doradca zawodowy - Monika Zimny

    • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji "Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”
     • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji "Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”

      Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji  "Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”

      W dniach 1 – 7 października w naszej szkole po raz kolejny aktywnie obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

      W tym roku hasłem przewodnim tego tygodnia było "Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”

      Każdego dnia odbywały się rożne atrakcje dla dzieci z klas 0-VIII.

      Młodsze dzieci z klas 0 - IV: dzieliły wyrazy na sylaby i głoski, wykonywały ilustracje ze zwierzętami, w nazwach których występują trudności ortograficzne, rozwiązywały zagadki „Smoka Obiboka” oraz rebusy.

      W klasach starszych uczniowie układali łańcuszki wyrazowe z trudnościami ortograficznymi, tworzyli w grupach książeczki w formie: opowiadania, bajki lub komiksu z ilustracjami, a także wykonywali rebusy.

      Uczniowie V – VIII klas pisali dyktando, które następnie samodzielnie sprawdzali przy użyciu słowników ortograficznych.

      Wszystkie dzieci w szkole wykonywały prace z leniwej ósemki. Tematem ich prac były: w klasach 0 -1 – zwierzątka, 2 i 3 – postacie z bajek, w 4 – bohaterowie z lektur szkolnych, a w 5 – 8 – postać sławnych dyslektyków.

      W projekt Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zaangażowałyśmy również naszą Dyrekcję, która przeczytała dzieciom swoje ulubione bajki z dzieciństwa. Po wysłuchaniu bajek, wszyscy uczniowie wykonali do nich ilustracje.

      Podczas tego tygodnia do akcji włączyła się też pani psycholog, która poprowadziła prelekcję dla rodziców pt. " Jak motywować do nauki ucznia z dysleksją". Spotkanie odbyło się dn. 01 października.

      Ponadto przez cały październik w klasach 0-IV p. psycholog prowadziła zajęcia terapeutyczne, polegające na czytaniu bajek terapeutycznych i ich omawianiu.

      Świetlica szkolna przez cały tydzień organizowała dla swoich podopiecznych zajęcia, podczas których dzieci słuchały bajek terapeutycznych, oglądały do nich ilustracje i tworzyły własne.

             Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, uczniom za twórcze prace i rodzicom za udział w prelekcji.

       

      Koordynatorki projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”

      Dagmara Chojnacka, Sylwia Łasek - Marmur

    • HONOROWE WYRÓŻNIENIE: SZKOŁA Z POMYSŁEM
     • HONOROWE WYRÓŻNIENIE: SZKOŁA Z POMYSŁEM

       

      Dnia 26 października 2018 roku w kinie ATLANTIC grupa uczniów z naszej szkoły odebrała z rąk zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Pana Włodzimierza Paszyńskiego i Pana Mirosława Sielatyckiego- zastępcy Dyrektora Biura Edukacji HONOROWE WYRÓŻNIENIE: SZKOŁA Z POMYSŁEM w kategorii pomysłów na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Nasza szkoła podejmuje działa na rzecz uczniów potrzebujących wsparcia ze strony nauczycieli  i zatrudnionych specjalistów. Nauczyciele, pedagogodzy, psycholog, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni tworzą programy własne i indywidualne dla uczniów.  Prowadzimy zajęcia: dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacjne, reedukacyjne, logopedyczne, warsztaty: socjoterapeutyczne i  umiejętności społecznych. Organizujemy również spotkania i warsztaty dla rodziców. Sami uczestniczymy   w szkoleniach, konferencjach, aby pogłębiać wiedzę na nurtujące nas tematy. Bierzemy również udział w konkursach, projektach, programach edukacyjnych na rzecz uczniów   o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi: fundacjami, stowarzyszeniami, uczelniami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi. W obecnej edycji o Wyróżnienie ubiegało się 65 szkół, nagrodzono 20 projektów.

      Nagrody wręczono w pięciu konkursowych kategoriach:• Szkoła z pomysłem na uczenie – 4 Wyróżnienia,• Szkoła z pomysłem na kulturę – 6 Wyróżnień,• Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – 3Wyróżnienia,• Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną – 2 Wyróżnienia,• Szkoła z pomysłem na… - 5 Wyróżnień.Podczas uroczystości przedstawiono Zespół ekspertów do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o przyznanie Honorowych Wyróżnień Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła  z pomysłem". 

       

      H. Sz

    • UWAGA! Bezpieczeństwo dzieci na drodze w okresie jesienno-zimowym!
     • UWAGA! Bezpieczeństwo dzieci na drodze w okresie jesienno-zimowym!

      UWAGA! Bezpieczeństwo dzieci na drodze w okresie jesieno-zimowym!

      Widoczność dzieci w ruchu ulicznym to niezwykle ważna kwestia, która pozwala zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, przemierzających każdego dnia drogę do i ze szkoły. Dzięki jasnej i odbijającej światło odzieży wierzchniej kierowcy są w stanie dostrzec dzieci zdecydowanie wcześniej i zapobiec wypadkom. Zadbać należy również o odpowiedni tornister, który powinien być w jasnej, fluoroscencyjnej barwie i posiadać widoczne elementy odblaskowe. Przednia i boczna powierzchnia tornistra powinna składać się w 10% z materiału odbijającego światło i w 20% z materiału fluorescencyjnego. Do najbardziej widocznych kolorów należą czerwony, żółty i połączenie barwy pomarańczowej z czerwoną. Dzięki lepszej widoczności zmniejsza się ryzyko wypadku w krótkie, zimowe dni.

      Odzież odblaskowa pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, a bedą lepiej chronione przed niebezpieczeństwami, jakie na nie czyhają w drodze do szkoły jeśli zostaną  wyposażone dodatkowo w elementy odblaskowe. 

      Poniżej  przybliżone odległości, z jakich dziecko jest widoczne, kiedy ma na sobie odpowiednią odzież i elementy odblaskowe:

      • *Dziecko w ciemnym ubraniu i bez odblasków jest widoczne z odległości ok. 25 m.
      • *Dziecko w jasnym ubraniu i bez odblasków jest widoczne z odległości ok. 35 m.
      • *Dziecko w jasnym ubraniu i z odblaskami jest dostrzegalne już z odległości ok. 130–150 m.

      czytaj więcej

       https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczna-droga-do-szkoly

      https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/widocznosc-dzieki-odblaskom

       

    • Wyniki konkursu „Wielcy Polacy” najlepsze przebranie za postać historyczną,
     • Wyniki konkursu „Wielcy Polacy” najlepsze przebranie za postać historyczną,

      Wyniki konkursu „Wielcy Polacy” najlepsze przebranie za postać historyczną, który odbył się 7 listopada 2018 r.

      Oto lista laureatów:Kategoria kl.0-III miejsce:1. Wojciech Michalec kl.0a2. Nikola Gorczyńska kl.0a3. Igor Worobiej kl.2dWyróżnienie: Julia Maliszewska kl.0a

      Kategoria kl.IV-VIII miejsce:1. Wiktor Szyszkowski kl.6d2. Zuzanna Figura kl. 5e3. Rafał Wołońciej kl.7aWyróżnienie: Zofia Kędziorek kl.5e

      Laureatom serdecznie gratuluję i zapraszam w stroju konkursowym na wręczenie nagród podczas uroczystej Akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbędzie się 9 listopada w piątek o godz. 12.00 w dużej Sali gimnastycznej.Serdecznie zapraszamMałgorzata Pijanowska

    • Warszawski konkurs recytatorski warszawski konkurs recytatorski "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach"
     • Warszawski konkurs recytatorski warszawski konkurs recytatorski "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach"

      Warszawski konkurs recytatorski warszawski konkurs recytatorski "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach"

      Dnia 13 listopada odbył się warszawski konkurs recytatorski, zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach". Organizatorem konkursu był (WCiES) - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

      Miło jest nam poinformować, iż przedstawiciele naszej szkoły zostali laureatami tego konkursu w kategorii klas IV - VIII:

      Karol Garbarczyk 4b - II miejsce – za piękne wyrecytowanie wiersza Jana Brzechwy   „Ważne – zwyciężyć !”

      Krzysztof Tomaszewski 4d - III miejsce – za wspaniałe zaprezentowanie wiersza Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

       

      Jesteśmy dumne i jeszcze raz gratulujemy!!!

      Dagmara Chojnacka, Sylwia Łasek - Marmur

       

     • LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

       

      I miejsce:

      Chmielewska Pola II a, Raczyński Mateusz kl. II a

       II miejsce:

      Filipczuk Patryk kl. II b, Jankowska Jaśmina kl. II a

       III miejsce:

      Pawlicki Brunon kl. II a, Wojciechowska – Stanik Alicja kl. I b

       Wyróżnienie:

      Jan Lipski kl. II b, Krysia Motylińska kl. II a,

      Stella Kiersnowska kl. I c, Nikola Gorczyńska kl. 0 a

       Kategoria klas III – IV

      I miejsce:

      Podlecki Jakub kl. IV d

       II miejsce:

      Łysakowska Karolina kl. III c

       III miejsce:

      Łukasik Julia kl. III b

        

       Aleksandra Floriańska, Halina Wręga, Beata Kolas, Wioletta Zatorska.

     • Żywa lekcja historii

       Żywa lekcja historii

       Zaletą historii jest to,że każdy fakt pozwala interpretować na wiele sposobów-

       Eugeniusz Iwanicki

               W dniach 27-28 listopada uczniowie klas VII- VIII uczestniczyli w spotkaniu- opartym o rekonstrukcje historyczne, przybliżające  tematykę:

      klasy VIII -      Wrzesień 1939 roku-czy można było uniknąć wojny, jak wyglądało przygotowanie do niej stron konfliktu, czy były szanse na inne jej zakończenie?

      klasy VII -     Drogi do niepodległości- w 1795 roku Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata-jak wyglądały starania kolejnych pokoleń, które doprowadziły  do odzyskania niepodległości? Kto był tego głównym sprawcą i jak wyglądało kształtowanie się granic odrodzonego Państwa?

         Podczas spotkania z edukatorami w strojach przybliżających tematykę tamtych lat, uczniowie oglądali prezentację multimedialną oraz mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z eksponatami z czasów II wojny światowej-uzbrojeniem i mundurami  formacji wojskowych, których historia sięga lat 1795- 1939.

         Udział w spotkaniu  " Żywa lekcja historii" wzbudził zainteresowanie uczniów i wywarł na nich duże wrażenie. 

       Dziękujemy za przekazaną wiedzę.

        Katarzyna Strzelczyk z uczniami.

    • BAŚKA MURMAŃSKA BOHATERKĄ DNIA MISIA 2018
     • BAŚKA MURMAŃSKA BOHATERKĄ DNIA MISIA 2018

       

      Kto nie słyszał do tej pory to teraz przy okazji ŚWIATOWEGO DNIA MISIA mógł się dowiedzieć kto to taki ta BAŚKA MURMAŃSKA i dlaczego znowu o niej zrobiło się głośno?

      Na ten dzień 25 listopada czekają wszyscy przez cały rok. Wtedy to i duzi i mali biorą swoje misiowe pluszaki i idą z nimi do szkoły. Robi się wtedy wszędzie jeszcze ciaśniej, ale za to jak milutko! Najfajniej jest w bibliotece, bo tam jest największe misiowe zgromadzenie przez cały dzień.

      W tym roku królowały misie w barwach narodowych. Honorowe miejsce zajęła biała niedźwiedzica BAŚKA MURMAŃSKA, która trafiła do polskiego batalionu na odległych krańcach Rosji w okolicach Murmańska- stąd jej nazwa. Do tego dodano jej jeszcze popularne polskie imię Baśka. Dzielna niedźwiedzica przeszła ze swoim oddziałem cały szlak bojowy. Miała swojego opiekuna, który ją szkolił i musztrował tak, że z czasem stała się jednym z żołnierzy, zachowując się jak oni.

      Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości murmański oddział wraz z Baśką przypłynął do Polski i znalazł swoje miejsce w podwarszawskim Modlinie ( 30 km). Wieść niesie, ze Baśka wzięła nawet udział w jednej z parad wojskowych na Placu Saskim, którą odbierał sam Józef Piłsudski. Maszerowała jak wszyscy żołnierze wzbudzając aplauz wśród widzów, bo Naczelnik Państwa uścisnął jej ponoć łapę. Miało to miejsce tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, bo w grudniowy dzień 1919 roku. Teraz już chyba się wyjaśniło dlaczego ten właśnie miś- niedźwiedź stał się tegorocznym bohaterem naszego szkolnego świętowania.

      Ta biała nietypowa niedźwiedzica była kiedyś obiektem zainteresowania. O jej losach Eugeniusz Małaczewski- żołnierz –pisarz popełnił książkę -„ Dzieje Baśki Murmańskiej. Historia białej niedźwiedzicy”. Została też uwieczniona na jednym z obrazów znanego malarza Michała Byliny. Miała przez jakiś czas również swoje miejsce w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

      Potem zapanowała na długo cisza . Historia się jednak o nią upomniała i znowu o niej słychać, a zadbała o to modlińska Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek.

      W Twierdzy Modlin stworzono szlak Baśki Murmańskiej, wydano komiks z jej historią, a najbliższe miasto- Nowy Dwór nazwało jej imieniem jedną z ulic. Nic więc dziwnego, że i nasza szkoła postanowiła odświeżyć historię Baśki Murmańskiej. Dzieci słuchały z zainteresowaniem tego wszystkiego i koniecznie chciały mieć zdjęcie z wypchaną Baśką Murmańską, która nawet ożyła na moment, by wręczyć dzieciom nagrody w konkursie świetlicowym „ MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”(o samym konkursie i jego wynikach już pisano wcześniej).

      Czyż to nie wspaniała, choć trochę nietypowa, przygoda z okazji ŚWIATOWEGO DNIA MISIA? Okazuje się nie po raz pierwszy, że nie dość, że to najbardziej popularna przytulanka, to jeszcze kryje w sobie tak wiele ciekawych, czasem mało znanych historii. Ta była jedną z nich, ale dzieci znają już wiele innych, bo misiowe świętowanie w naszej szkole ma już wieloletnią bogatą w wydarzenia tradycję. Po dobrze znanym już dzieciom brązowym misiu Wojtku, przyszedł czas na białą niedźwiedzicę Baśkę i to w roku dla Niepodległej!

      B.M.

       

     • LAUREACI V WARSZAWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „ ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY 2018”

       

      Laureaci konkursu kategoria kl. 0-III

       I miejsce  - Kalina Gontarewicz  SP 109

       II miejsce - Sophia Marcelewicz  SP 218 

       II miejsce  - Stefania Rychlak SP 109

       III miejsce - Ignacy Pskit  SP 298

       III miejsce - Brunon Pawlicki SP 109

       

      Wyróżnienia:

       Zuzanna Kopp             SP 298

       Zosia Maciorowska      SP 218

       Dalia Sieradzka           SP 109

       Maria Kawula              SP 109

       Gabrysia Kozłowska     SP 109

       Tomasz Wilk                SP 109

       Dawid Dziuban            SP 109

       Maja Faber                  SP 109

       Apolonia Kalinowska     SP 109

       

      Laureaci konkursu kategoria kl. IV- VIII

       I miejsce - Julka Żurawska       SP 109

       II miejsce - Kacper Wąsowski   SP 109

       II miejsce - Luiza Koracs          SP 218

       III miejsce - Lila Czech            SP 109

       III miejsce - Magdalena Czech  SP 109

       

      Wyróżnienia:

       Lena Federowicz        SP 218

       Kinga Bazan              SP 109

       Mateusz Tyc               SP 109

       Maja Szczykutowicz    SP 109 

       Amelia Odolak            SP 109

       

      Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród

      11.12.2018 r. (wtorek) godz. 14.00

      duża sala gimnastyczna

      Serdecznie zapraszam

      Monika Zimny

     • Mikołaj w 109 - tej

      Mikołaj w 109 - tej

      Dnia 6 grudnia 2018 roku do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. W tym roku był wyjątkowo hojny. Odwiedził wszystkie klasy, które wcześniej zaprosiły go listownie do siebie na wspólne świętowanie. Uczniowie na przyjście Mikołaja przygotowali specjalne programy artystyczne pod kierunkiem swoich wychowawców. Miłą niespodzianką i dużym zaskoczeniem dla uczniów było przekazanie przez Świętego Mikołaja dla całej społeczności szkolnej DYWANU MULTIMEDIALNEGO, który został zainstalowany na dolnym korytarzu, a będzie uatrakcyjniał uczniom przerwy międzylekcyjne oraz prowadzone przez nauczycieli lekcje edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III i zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII.

              Korzystając z okazji, wizyty tak znamienitego gościa- Pani Dyrektor Hanna Ratańska- Szot zaprosiła Mikołaja i Śnieżynki do uroczystego otwarcia PRACOWNI JĘZYKOWO – KOMPUTEROWEJ w SALI 201 w obecności dzieci z klasy 1b. Odbywać się w niej będą lekcje języków obcych z wykorzystaniem oprogramowania Firmy Mentor, zajęcia komputerowe oraz innych przedmiotów podczas których nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną i komunikacyjną do realizacji podstawy programowej.

      Mikołaju, bardzo dziękujemy Ci za prezenty i obecność z nami w naszej szkole w tak ważnym dla wszystkich dzieci dniu. Pozdrawiamy i zapraszamy za rok!

       

       

     • Grudzień i mPotęga w naszej szkole!

      Grudzień i mPotęga w naszej szkole!

      Dnia 4 grudnia odbyły się warsztaty „Bryły na prezenty świąteczne”. Rodzice i dzieci projektowali i tworzyli pudełka, które mam nadzieję wykorzystają do zapakowania prezentów pod choinkę. Każdy kto przyszedł mógł rysować, wycinać, kleić, ozdabiać i przy dobrej zabawie uczyć się też matematyki.

      Następne były warsztaty „Buduj i baw się”. Z funduszu otrzymanych od Fundacji mBanku zakupiliśmy klocki Maple – aż 1500 drewnianych klocków. Doskonale wyważone klocki, pomagają w poznaniu praw fizyki, rozwijają umysł przestrzenny, a także uczą planowania, koncentracji i cierpliwości. Powstały piękne budowle, a nawet korytarzowe domino. Wszyscy byli zgodni, że klocki są zarówno dla małych i dużych, a zabawa z nimi jest świetna.

      W grudniu odbywały się zajęcia orgiami, na których powstały piękne ozdoby świąteczne, które prezentujemy na tablicy znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

      Joanna Lewicka

    • Wyniki konkursu „Idą święta” – bombka bożonarodzeniowa.
     • Wyniki konkursu „Idą święta” – bombka bożonarodzeniowa.

      Wyniki konkursu „Idą święta” – bombka bożonarodzeniowa.Kategoria klas 0-III miejsce:I Matylda Majcherczyk IB II Wojciech Michalec 0AIII Stefania Rychlak 0A Wyrożnienie:Hanna Wilk IIA, Filip Nowak IIA, Nikodem Palanis IIA , Ignacy Kowalkowski IIAKategoria klas 0-III miejsce:I Iga Szweczyk 4EII Kacper Wąsowski 7AIII Kinga Bazan 5CWyróżnienie:Maja Szczykutowicz 4A, Piotr Paradowski 5a, Karolina Pawelec 5E, Marianna Błaszczyk 6b, Dominika Pijanowska 6D, Gabriela Filipczuk 7a

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród na Galę Bożonarodzeniową we wtorek 11 grudnia o godz. 14.00 do dużej Sali gimnastycznej.Małgorzata PijanowskaAnna Rafalska

    • TRZEBA MARZYĆ Z KSIĄŻKAMI ŁUKASZA WIERZBICKIEGO
     • TRZEBA MARZYĆ Z KSIĄŻKAMI ŁUKASZA WIERZBICKIEGO

      To już trzecia wizyta Łukasza Wierzbickiego u nas. Zawsze chętnie korzysta z naszego zaproszenia, choć kalendarz ma bardzo napięty. Przybywa ze swoimi akcesoriami, które ledwie się mieszczą w jego niemałym przecież samochodzie jadącym aż z Poznania. Wszystko to za sprawą kolejnych książek, które co jakiś czas popełnia dla czytelników. Tym razem musiał zmieścić nowy element- namiastkę kajaka, a to za sprawą jego najnowszej książki „ OCEAN TO PIKUŚ”. Autor zabrał nas wszystkich w rejs przez Atlantyk, opowiadając o wyprawie podróżnika Aleksandra Doby, który jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął kajakiem bez żagli Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Książka jest podzielona nie na rozdziały, ale na doby- od nazwiska śmiałka- ALEKSANDRA DOBY. Czyta się ją z wypiekami na twarzy, wprost z niedowierzaniem, ale i nutką zazdrości. Jak to było wszystko możliwe?

      A jednak! Kto lubi podróże, przygody na pewno nie będzie zawiedziony. Nic więc dziwnego, że sporo dzieci chciało mieć książkę na własność, by się w nią zanurzyć, a może to będzie inspiracja lub recepta na realizację swoich marzeń? Nigdy nie wiadomo! Wszystkie książki oczywiście z autografem naszego gościa, który chętnie i długo podpisywał swoje dzieła. Napisał już kilka książek i wszystkie miał ze sobą i o każdej nawet powiedział kilka słów. Nasze dzieci znają już jego twórczość, a szczególnie opowieść o niedźwiedziu Wojtku- „DZIADEK I NIEDŹWIADEK” i „ Afrykę Kazika”. Wszystkie książki Łukasza Wierzbickiego to fascynujące przygody, które z pewnością zainteresują każdego, kto jest ciekawy świata i pasjonujących historii.

      To spotkanie było tego potwierdzeniem. Dzieci były tak podekscytowane tymi opowieściami i demonstrowanymi gadżetami, że koniecznie chciały co chwila dodawać coś od siebie, co niewątpliwie świadczy o otwartości i zainteresowaniu tematem. Pan sobie świetnie radził z każdą sytuacją, bo jeździ po szkołach całej Polski i ma już opanowaną strategię. Potrafi np. użyczyć swoich akcesoriów i przebrać małą osóbkę za jakiegoś stwora, albo pozwolić wiosłować na kajakuDzieci to uwielbiają, więc się wszyscy świetnie bawili. Końcówka była jednak bardzo ambitna, bo Pan zachęcił do wymyślania marzeń i ich realizacji!

       

      To piękna puenta naszego marzycielskiego spotkania w grudniowym przedświątecznym czasie. Zapewne część marzeń spełni niedługo Mikołaj, ale warto snuć marzenia , które zrealizuje się samemu!

       

      B.M

    • Pneumatyczna hala nad szkolnym boiskiem
     • Pneumatyczna hala nad szkolnym boiskiem

      Dnia 19 października 2018 roku Dyrektor Szkoły Hanna Ratańska - Szot uczestniczyła w spotkaniu z Panem Burmistrzem Łukaszem Jeziorskim, Zastepcą Burmistrza Panem  Leszkiem Baraniewskim oraz Radnym Dzielnicy Wawer Panem Michałem Żebrowskim.

      Celem spotkania było podpisanie umowy na pokrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie. Zostanie ona zamontowana na zielonym boisku. Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych będzie firma PLASTBUD SPORT, która wykona inwestycję do końca grudnia.

      Dziękujemy  wszystkim osobom, które swoimi działaniami i w szczególny sposób przyczyniły się do tego, że uczniowie naszej szkoły już niedługo będą mogli realizować lekcje wychowania fizycznego z wykorzystaniem nowego obiektu.

      H.Sz

    • 100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie
     • 100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie

      100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie

       

            11 listopada to polskie święto obchodzone co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. 9 listopada 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 109 w Warszawie z klasy Vc wraz z wychowawczynią i chórem szkolnym pod kierunkiem pana Piotra Kani przygotowali akademię – montaż słowno – muzyczny z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Hasłem przyświecającym naszej tegorocznej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę były słowa wypowiedziane przez Ludwika Wiszniewskiego, które brzmiały:

      „Dzisiaj wielka jest rocznica, Jedenasty Listopada! Tym, co zmarli  za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa!”.

              Szkolną uroczystość w Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie zaszczycili swoją obecnością pan radny Sławomir Kacprowicz, pan radny Michał Żebrowski, pani Katarzyna Orłowska przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wawer, pan Krzysztof Karpa przewodniczący Rady Rodziców SP Nr 109 w Warszawie, p. Agnieszka Tkaczyk - Cichowlas sekretarz Rady Rodziców. Zgromadzonych na sali gości, nauczycieli, rodziców i uczniów przywitała Pani Dyrektor Hanna Ratańska – Szot. W swoim przemówieniu w krótkich słowach przywołała trud  i poświęcenie Polaków w walce o odzyskanie niepodległości, w słowach wypowiadanych podkreśliła znaczenie daty, jaką jest 100. rocznica Odzyskania Niepodległości i tym samym Pani Dyrektor oddała hołd poległym w walce za naszą Ojczyznę.

               W trakcie akademii uczniowie przypomnieli ciężkie chwile narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków poprzez trudne momenty wiodące nasz naród do odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. Następnie uczniowie recytując wiersze  przypomnieli wielokrotnie tamte ciężkie czasy i tym samym wzbudzili ogromne refleksje oglądających. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Pierwszym charakterystycznym momentem akademii były daty wprowadzające do przedstawienia historii kraju w postaci widowiska gry „Milionerów”. Następnie chronologicznie przypomniano daty rozbiorów, daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w podejmowaniu zrywów niepodległościowych, datę  I wojny światowej oraz datę 11 listopada wraz z Józefem Piłsudskim bohaterem tego okresu w naszych dziejach. Dopełnieniem wspomnień o dawnych czasach była przygotowana prezentacja multimedialna przywołująca w kolejności „Drogę do wolności naszego narodu”…, od niewoli, aż do odzyskania długo wyczekiwanej wolności przez okres 123 lat i pojawienia się naszej Ojczyzny – Polski na mapach.

              Uczniowie klasy V c recytowali wiersze, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Pieśni patriotyczne, które wybrzmiały podczas akademii uroniły niejedną łzę w oczach oglądających. Uczeń z klasy 8 a Marcel Żiólkowski zaśpiewał piękną pieśń „Dziś, idę walczyć mamo”, dziewczęta z klasy 6 przywołały niepodległość w pieśni „11 listopada – Niepodległość - trudne słowo”. Przywołane zostały jeszcze inne piękne pieśni znane wszystkim Polakom, np. „Przybyli ułani…, „Wojenko, wojenko”, „Warszawianka”, „Marsz Pierwszej Brygady”. Bardzo podniosłym akcentem było przywołanie podczas akademii Poloneza Ogińskiego pt. „Pożegnanie Ojczyzny”, który zagrał na skrzypcach uczeń z klasy 7a Rafał Wołońciej.

               11 listopada, to Święto, które sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. W trakcie akademii znaczącym akcentem było oddanie hołdu żołnierzom Batalionów Chłopskich walczących za wolność naszej Ojczyzny poprzez złożenie wiązanki kwiatów oraz zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową naszego patrona szkoły. Składając kwiaty pod tablicą pamiątkową oddaliśmy hołd tym, którzy poświęcili dla nas życie. Uwagę w trakcie akademii przyciągała piękna dekoracja przygotowana pod okiem pań Małgorzaty Pijanowskiej i Anny Rafalskiej. Dzień ten dla wielu był też lekcją patriotyzmu i historii.

      Uczestnicząc w 100. rocznicy obchodów Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w naszej wolnej Polsce. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

                 Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości.

       K.J.

    • Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”
     • Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

       Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

        W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy, włączając  się w akcję „Rekord dla Niepodległej”  organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.  "Mazurek Dąbrowskiego" jest jednym z symboli państwowych, pełni wyjątkową rolę w życiu narodu. Oficjalny tekst hymnu Polski składa się z 4 zwrotek i refrenu. Autorem tekstu jest Józef Wybicki. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany.   

      Tekst hymnu Polski, czyli "Mazurka Dąbrowskiego" jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. "Mazurek Dąbrowskiego" jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi o tym Rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Z kolei Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18), podaje jedyny obowiązujący tekst oraz zapis nutowy, a w artykule 14 jasno precyzuje zasady zachowania w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego. 

      •Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.•Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.Hymn RP odgrywany jest w czasie obchodów świąt narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także w czasie innych uroczystości resortowych.

      Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd w wersie "kiedy my żyjemy", słowo "kiedy" zaczęto zastępować słowem "póki", które określa granice czasu i dotyczy tylko tych osób, które w tym momencie je wypowiadają. Józef Wybicki użył słowa kiedy, które oznacza: "jeśli, skoro, ponieważ", przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 1926 roku, jednak do dziś jest powielany.

      W kolejnej zwrotce "Pieśni Legionów", Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". 

      Błędem jest też śpiewanie w zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu "wrócił się/ rzucił się/rzucim się przez morze". W treści naszego hymnu ten wers brzmi: "wrócim się przez morze". Podobnie jak hetman Polacy mają wracać się do Ojczyzny, gdy nastanie taka potrzeba.

      W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Zamiast: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany" wiele osób śpiewa: "Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany". Trudno wytłumaczyć dlaczego, bowiem tekst ten jest niezmieniony od czasów Józefa Wybickiego.

      RadioZET.pl/gdansk.uw.gov.pl/KP

    • Konkurs dla upamiętnienia 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości
     • Konkurs dla upamiętnienia 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości

      "Naród,który traci pamięć

      przestaje być Narodem

      -staje się jedynie zbiorem ludzi,

      czasowo zajmujących dane terytorium"

      Józef Piłsudski

       

       Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku było szczególnym wydarzeniem. Emocje z tym związane oddaje słynny opis Jędrzeja Moraczewskiego- "Niepodobna  oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął(....). Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało".

         11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową na Zachodzie. I zapewne symbolika tego wydarzenia miała największe znaczenie dla uznania tej daty w Polsce. Sejm RP w 1937 roku postanowił, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada.

         Wydarzenie to nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze działania i ważne wydarzenia historyczne. Inspirowały one wielu artystów. Stały się m.in. tematem literackim oraz zostały przeniesione na znane na całym świecie obrazy.

         Dla upamiętnienia 100- Rocznicy Odzyskania Niepodległości chętni uczniowie SP 109 im. Batalionów Chłopskich przystąpili do konkursu -LOSY POLAKÓW NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI, którego organizatorem  była SP nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej.

         Konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej, Burmistrza Dzielnicy Bemowo.

      23 października  odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników w komnatach Zamku Królewskiego. 

      Laureatom konkursu nagrody wręczali generałowie Wojska Polskiego Jarosław Kraszewski, Cezary Podlasiński, Grzegorz Gielerak oraz reprezentujący generała Jarosława Mikę-Pan Maciej Czulicki. 

         Podczas gali wręczenia nagród, wśród osób nagrodzonych były uczennice naszej szkoły.

      W konkursie poetyckim-wiersze o bohaterstwie naszych rodaków:

      II miejsce zajęła  Kinga Bazan z klasy V c,  wyróżnienie Lea Kasprzyk z  klasy VII b.

      W konkursie plastycznym- ilustracje do pieśni patriotycznych:

      III miejsce zajęła Magdalena Bondaruk klasa V b, wyróżnienie:  Zuzanna Kudlik z klasy V b oraz Maria Kołkowska klasy VIIa.

         Najlepsze prace zostały umieszczone w albumie, który jest poświęcony  100-leciu odzyskania niepodległości.

         Zaproszeni goście wyrażali swój podziw nie tylko dla laureatów i wyróżnionych ale również dla oprawy artystycznej przygotowanej przez nauczycieli i uczniów w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

      Fakt, że uroczystość odbyła się w komnatach Zamku Królewskiego, sprawiła, że wspomnienie tych przeżyć zostanie  w pamięci tych, którzy mieli przyjemność w niej uczestniczyć.

       Katarzyna Strzelczyk- nauczyciel historii

    • Warsztaty „W grach planszowych też jest matematyka”
     • Warsztaty „W grach planszowych też jest matematyka”

      Warsztaty „W grach planszowych też jest matematyka

      W ramach programu mPotęga odbyły się 9 października warsztaty „W grach planszowych też jest matematyka”. Uczniowie wspólnie z rodzicami, rodzeństwem mogli rozwijać swoje zdolności logicznego myślenia, spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej, doskonale się przy tym bawiąc.

      Część gier została zakupiona z funduszy otrzymanych od Fundacji mBanku.

           Dziękuję za pomoc przy organizacji warsztatów p. Annie Przybylskiej i p. Katarzynie Szczepaniak. Nasze warsztaty odwiedziła także p. Agata Cygan.

             Zapraszam na kolejne warsztaty „Wspólnie tworzymy gry matematyczne”, które odbędą się 6 listopada.

                                                                              Joanna Lewicka

    • PASOWANIE NA UCZNIA
     • PASOWANIE NA UCZNIA

      PASOWANIE NA UCZNIA

      PASOWANIE NA UCZNIA

           Po raz kolejny w naszej szkole odbyło się Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dnia 22 października zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby świętować ten wyjątkowy dzień. Najbardziej przejęci byli pierwszoklasiści - odświętnie ubrani i gotowi złożyć przyrzeczenie w obecności równie przejętych rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. - My uczniowie klas pierwszych  ślubujemy być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły. - zabrzmiało bardzo uroczyście i dostojnie.      Ślubowanie uczniów to piękna i długa tradycja w naszej szkole. Ceremoniał  uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie przez dyrektora na ucznia. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły - Hanna Ratańska-Szot. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.       Teraz był czas na zaprezentowanie programu artystycznego przygotowanego przez wychowawczynie i najmłodszych uczniów naszej szkoły. Były piękne wiersze o tematyce szkolnej, żywiołowe piosenki, a nawet gra na instrumentach. Wszystko to wzbudziło ogromny zachwyt zaproszonych gości, którzy dziękowali pierwszakom wielkimi brawami.     Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki oraz szkolne legitymacje. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Miłym zakończeniem uroczystości były wspólne fotografie. To był wyjątkowy dzień dla nas wszystkich.

        Tak, więc nasi pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie!

      B.W.

    • Zuzanna Rejniak -Mistrzynią Europy w szachach!
     • Zuzanna Rejniak -Mistrzynią Europy w szachach!

      Zuzanna Rejniak -Mistrzynią Europy w szachach!

      Utalentowana szachistka Zuzanna Rejniak, która jest uczennicą naszej szkoły (klasa 7c), znów  była  nie do pokonania i  wywalczyła złoty medal w kategorii do lat 12 dziewcząt oraz open  w Mistrzostwach Unii Europejskiej w Szachach, które odbyły się w Mureck w Austrii. 

       Jak się dowiedzieliśmy jej przygoda z szachami zaczęła się w wieku 8 lat, Do gry zachęcił ją tata, gdy przez kilka dni nie chodziła do szkoły z powodu choroby. Zaowocowało to niesamowicie i tak wciągnęło małą wtedy dziewczynkę, że już po pół roku ćwiczeń z tatą w domu zdobyła swój pierwszy tytuł - MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO LAT 9. Od tego czasu gra w szachy jest jej wielką pasją, a codzienne treningi sprawiają  przyjemność.

      Od marca 2016 roku jest w kadrze narodowej Polski Juniorów.  30 września br. odniosła kolejny sukces! zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski Juniorów w kategorii do lat 13 oczywiście zajmując w tych eliminacjach pierwsze miejsce! 

       

       Poniżej tylko niektóre osiągnięcia Zuzanny na arenie krajowej

      i międzynarodowej:

      Indywidualne Mistrzostwa Unii Europejskiej juniorek Kouty nad Desnou 2016 - U10, Czechy, srebroIndywidualne Mistrzostwa Unii Europejskiej juniorek Mureck 2017 - U12, Austria, srebroIndywidualne Mistrzostwa Polski juniorek Jastrzębia Góra 2016 - U10, brązIndywidualne Mistrzostwa Polski juniorek Drzonków 2017 - U12, brązWarszawska Olimpiada Młodzieży - szachy klasyczne - D10, 2015 r.  złoto

      Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Szybkich Grupa D-10,  2016 r.   złotoWarszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych Grupa D-12, 2017 r. złotoMistrzostwa Mazowsza Juniorów do lat 9, 2014 r. złotoMistrzostwa Mazowsza Juniorów do lat 9, 2015 r. srebroMistrzostwa Mazowsza Juniorów - do lat 11, 2016 r. srebroMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MA - WM) Dziewczęta (2006-2008), 2016 r. srebroDrużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów 2016 r., złotoDrużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów 2017 r., brąz

      Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

      Beata Ludzia, E.Łaszkiewicz

    • Festiwal Nauki
     • Festiwal Nauki

      Festiwal Nauki

      25.09.18  uczniowie klasy 7c w ramach Festiwalu Nauki   uczestniczyli w zajęciach w laboratorium chemicznym i robotycznym CNK.

       W laboratorium chemicznym tworzyli różnorodne  emulsje. Emulsja do ciekawy układ, w który można połączyć dwie niemieszające się ze sobą ciecze – np. olej i wodę. W ten sposób powstaje majonez i różne kremy. Uczestnicy zajęć stworzyli kilka typów emulsji i sprawdzili niektóre ich właściwości. Dowiedzieli się czym są emulsje, kremy, filtry UV. Dzięki specjalistycznej kamerze firmy BASF zobaczyli, jak wykonany przez nich krem chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym.

       W LABORATORIUM ROBOTYCZNYM poszukiwali odpowiedzi na pytanie "Czy ludzie i roboty humanoidalne mają ze sobą coś wspólnego, poza wyglądem?" Uczestnicy zajęć wcielli  się w role lekarzy i badali robota. Spoglądali na niego z perspektywy neurologa, laryngologa, okulisty i ortopedy. Wspólnie mierzyli parametry „życiowe” humanoida i programowali go zgodnie z zachowaniem Trzech Praw Robotyki.

       B.L

    • FOTOWOLTAIKA na budynku Szkoły Podstawowej nr 109
     • FOTOWOLTAIKA na budynku Szkoły Podstawowej nr 109

      Dnia 17 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie dzięki inicjatywie byłego Dyrektora Szkoły Stefana Dejneki, który podjął stosowne działania w celu zainstalowania FOTOWOLTAIKI na budynku Szkoły Podstawowej nr 109, został podpisany protokół odbioru na montaż, instalację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

      Baterie fotowoltaiczne są urządzeniami, które przekształcają energię słoneczną w prąd. Uzyskana w ten sposób energia trafia do sieci i jest rozliczana przez INNOGI. Jesteśmy obecnie drugą szkołą w Dzielnicy Wawer, która ma fotowoltaiczne źródło prądu elektrycznego. Dzięki tej technologii nasza szkoła będzie miała znaczne oszczędności, które będziemy mogli przeznaczyć na inne cele.

             Dziękujemy Panu Dyrektorowi Stefanowi Dejnece za podjętą inicjatywę na rzecz szkoły, która wymagała wielu działań i zakończyła się sukcesem.

      H.Sz.

    • MISTRZOWIE TABLICZKI MNOŻENIA
     • MISTRZOWIE TABLICZKI MNOŻENIA

      W piątek 28 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się (w ramach projektu mPotęgi, dofinansowanego przez Fundację mBanku) MISTRZOSTWA KLAS CZWARTYCH, PIĄTYCH I SZÓSTYCH W TABLICZCE MNOŻENIA. Zmagania poszczególnych klas odbyły się na sali gimnastycznej. Każda klasa wystawiła 8-osobowe reprezentacje, które rywalizowały w grze „Olimpijczycy”. Uczniowie musieli wykazać się znakomitą znajomością tabliczki mnożenia oraz dobrą sprawnością ruchową. Była świetna zabawa, a uczniowie spisali się na medal 

      Mistrzami w Tabliczce Mnożenia zostały klasy: 4B, 5A i 6D

       Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone na zakończenie naszego projektu w grudniu br.

      J.Lewicka

    • BATALIONY CHŁOPSKIE- ŻYWIĄ I BRONIĄ !
     • BATALIONY CHŁOPSKIE- ŻYWIĄ I BRONIĄ !

      BATALIONY CHŁOPSKIE-  ŻYWIĄ I BRONIĄ ! Święto Batalionów Chłopskich obchodzone jest 8 października, w rocznicę dnia, kiedy w 1940 r. na komendanta Batalionów Chłopskich został zaprzysiężony Franciszek Kamiński, ps. Zenon Trawiński, po II wojnie światowej bojownik o demokrację, uwięziony przez komunistów w okresie stalinowskim, w III RP awansowany na generała dywizji Wojska Polskiego i odznaczony Orderem Orła Białego. W czasie II wojny światowej BCh były jednym z głównych filarów Polskiego Państwa Podziemnego, jako pierwsze przystąpiły do otwartej walki z okupantem. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej, gdy władzę w kraju przejęli komuniści, żołnierze BCh byli prześladowani, a  Bataliony Chłopskie skazano na zapomnienie.

          8 października na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed Pomnikiem „Ku Chwale Batalionów Chłopskich”, odbyły się obchody 78. rocznicy powołania Batalionów Chłopskich.Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i weterani Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oddali hołd i złożyli wieńce oraz wiązanki kwiatów w Kwaterze Żołnierzy BCh oraz na grobie  Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich - gen. dyw  Franciszka Kamińskiego. 

           W uroczystościach uczestniczyła również delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły- poczet sztandarowy ze sztandarem szkolnym i uczniowie klas czwartych na czele z panią Dyrektor Hanną Ratańską - Szot, która w sposób szczególny została wyróżniona- otrzymując z rąk ministra Jana  Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych oraz prezesa Ogólnopolskiego Związku BCh pułkownika Zbigniewa Zaborowskiego medal- przyznawany przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich.     Tego dnia przekonaliśmy się, że Cmentarz na Powązkach to szczególne miejsce zadumy, medytacji, powagi i spotkań. Dla wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości były to niezapomniane chwile, a dla nas lekcja historii w jubileuszowym roku, w którym nasza szkoła święci 30 lecie nadania szkole imienia Batalionów Chłopskich.               

       Katarzyna Strzelczyk

    • Nowe drzewka wokół placu zabaw
     • Nowe drzewka wokół placu zabaw

       

      Nasza 109-ta to szkoła proekologiczna. Jesteśmy zaangażowani w różne akcje i projekty związane z ochroną środowiska przyrodniczego oraz ekologią. Z zaangażowaniem włączamy się w międzynarodową akcję „Sprzątanie świata”, prowadzoną na rzecz poszanowania przyrody.

        W tym roku szkolnym w ramach tej akcji w poniedziałek 24 września na placu zabaw posadzono 33 tuje szmaragdowe (tyle jest oddziałów w SP 109). Pojawiła się też  „choinka”(srebrny świerk), która "wyrosła" z inicjatywy kadry kierowniczej. Nasadzenie drzewek przeprowadzili absolwenci naszej szkoły, osoby zaprzyjaźnione z placówką oraz personel obsługi. Nad wszystkim czuwała kadra kierownicza. Każda klasa wybierze sobie własne drzewko, oznaczy je specjalną plakietką i otoczy troską, by rosnąc dawały przyjemny cień dla bawiących się na placu zabaw dzieci. 

      Akcja została przeprowadzona z inicjatywy Dyrekcji Szkoły  SP 109 we współpracy z Rodzicami uczniów klas 0 – 8.

      U.P

    • „Make Your Mark And See Where It Takes You!” International DOT Day 2018
     • „Make Your Mark And See Where It Takes You!” International DOT Day 2018

      „Make Your Mark And See Where It Takes You!” International DOT Day 2018

      W dniach 10-14 września 2018 uczniowie klas 1,3 oraz 4a,4b,4c Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Kropki, czyli globalnym święcie kreatywności, odwagi i zabawy. A wszystko zaczęło się od książki Petera H. Reynoldsa pt. "The Dot".

      Udział szkoły w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do odkrywania uczniowskich talentów oraz do rozbudzania kreatywności. W piątek 14.10 w obchody tego święta włączyła się cała społeczność szkolna. Kropki królowały na ubraniach i innych częściach garderoby dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów. Ci, którzy nie znaleźli ich w swoich szafach ozdobili swoje koszulki w samodzielnie wykonane kółeczka i kropeczki.

      W tym tygodniu prowadziłam lekcje z kropką jako motywem przewodnim. W świetlicy szkolnej uczniowie rozwiązywali quizy, łamigłówki matematyczne  z kropką w tle.  Na lekcjach j. angielskiego uczniowie oglądali  filmik „The dot” oraz uczyli się piosenki pod tym samym tytułem. W piątek na długiej przerwie odbyło się wspólne śpiewanie piosenki zorganizowane przez Panią Martę Płachecką. Dodatkowo na lekcji każdy uczeń opisał w języku obcym swoje zdolności, talenty i najlepsze cechy.

      Nie mogło oczywiście zabraknąć zajęć językowo - plastycznych inspirowanych kropką.  Uczniowie przygotowywali  plakaty wykorzystując różne techniki. Z prac uczniów powstała wystawa, która zdobi tablice świetlicy oraz klasy 1c/d.

      Niesamowita historia Vashti posłużyła również jako temat do rozmów podczas zajęć świetlicowych. Po obejrzeniu z uczniami filmu animowanego opartego na książce "The Dot", omawialiśmy przesłanie tej historii, a także uzmysławialiśmy sobie, że każdy z nas posiada jakiś talent.

      Dzień Kropki sprawił nam radość. Z pewnością wpisze się on na stałe w kalendarium wydarzeń szkolnych.

      Linki:

      Film: The DOT - KROPKA z polskimi napisami

      https://www.youtube.com/watch?v=ILSyGSaMoEg

      Piosenka: The Dot Song Motions Guide - Emily Arrow & Peter H. Reynolds

      https://www.youtube.com/watch?v=r_I43cxDQ-o

      Agata Cygan

    • "Milion drzew dla Warszawy"
     • "Milion drzew dla Warszawy"

      "Milion drzew dla Warszawy" 

      W tym roku Szkoła Podstawowa nr 109 przystąpiła do jesiennej akcji Warszawskie Święto Drzewa wspierającej program „Milion drzew dla Warszawy” pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Klubu Gaja.Jest to aktywna edukacja ekologiczna, oparta na działaniach podczas których dzieci poznają drzewa i ich funkcje, a także związane z nimi zwierzęta. Będziemy się wspólnie uczyć rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, aby dowiedzieć się, które rosną najlepiej   w mieście, a także usłyszeć o ich nieocenionej roli dla jakości naszego życia.

      Podczas spacerów wybierzemy miejsca, gdzie nie ma drzew, a zdaniem uczniów powinny się tam pojawić.     

      Wnioskujemy o przyznanie piętnastu sadzonek różnych gatunków drzew, które zostaną posadzone przez uczniów pod opieką nauczyciela.

      Chrońmy zieleń i uczmy się ją szanować!

      K.J

    • ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY!
     • ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY!

      W tym roku kalendarz był bardziej łaskawy niż zwykle. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło otworzyć rok szkolny 2018/2019 dopiero 3 września. Tym sposobem wakacje wydłużyły się jeszcze o 1 weekend.

      To dla dzieci, bo nauczyciele pracowali już dużo wcześniej, by jak najlepiej przygotować się do startu.

      Jest nas - 84 nauczycieli, 791 uczniów uczących się w 32 oddziałach i 1 oddziale przedszkolnym. Dobrze, że pogoda dopisała, bo  inauguracja roku szkolnego  odbyła się na powietrzu, na boisku szkolnym  w 2 turach. Uroczystość była krótka, ale bardzo podniosła, bo z pocztem sztandarowym,  hymnem narodowym i szkolnym. Żeby nie było tak sztywno i pompatycznie chór pod kierunkiem Pana Piotra Kani  przygotował i wykonał stosowną na tę okoliczność piosenkę pt. Szkolny czas. Potem już spotkania klasowe i dzielenie się wrażeniami z wakacji.

             Każdy rok szkolny stawia nowe wyzwania, zadania i nowości. Ten rok rozpoczął się dla uczniów i rodziców realizacją  rządowego programu „DOBRY START”.

           Dodatkowo - decyzją Burmistrza Dzielnicy Wawer Pana Łukasza Jeziorskiego i władz  samorządowych - wszystkie pierwszaki zostały obdarowane wyprawką szkolną, która wręczona została pierwszakom podczas uroczystości przez:  Wiceburmistrza Pana Leszka Baraniewskiego i Radnego Dzielnicy Wawer Pana Michała Żebrowskiego. Dodajmy tu jeszcze, że każdy uczeń szkoły otrzymuje - już kolejny rok - bezpłatne podręczniki.

           Najważniejszą jednak informacją, która przewijała się już od jakiegoś czasu w środowisku szkolnym i lokalnym jest zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy Dyrektor - PAN STEFAN DEJNEKA odchodzi na zasłużoną emeryturę po 26 latach zarządzania placówką. DZIĘKUJEMY raz jeszcze!

           Po takim kroku następują zmiany. Nowym dyrektorem szkoły  została dotychczasowa pani wicedyrektor- HANNA RATAŃSKA – SZOT. Wicedyrektorem pozostaje nadal pani URSZULA PLUST, natomiast stanowisko drugiego wicedyrektora powierzono pani KINDZE JAROSZ - też z naszego grona. Wszystkie panie dyrektorki serdecznie witamy i trzymamy kciuki!

      Inauguracja nowego roku szkolnego w nowej więc odsłonie.

      Podsumowując trzeba podkreślić, że z ust wszystkich zabierających głos padło wiele ciepłych słów i życzeń dobrego roku!

      Niech to będzie  wyjątkowy rok, bo i czas jest szczególny - jubileuszowy:

      - 100 -lecie odzyskania niepodległości, a 30 lat od nadania szkole imienia tych, którzy też walczyli i ginęli za ojczyznę - BATALIONÓW CHŁOPSKICH.

      Oj będzie się działo!

      B.M

  • Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • 19. Dzień Papieski - „ WSTAŃCIE, CHODŹMY”!
  • Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet
  • PLAC FITNES
  • PRZEDSZKOLAKI w szkolnej bibliotece
  • Żywa lekcja historii